v1.18.1 uppdatering. Så flyttar man nyckelinformation

You are here:
< Tillbaka

Flytt av information kan göras vid byte från mobil app 1.18.79 till 1.18.95

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Markera kund och gå till avistaplats genom att klicka på symbolen för avistaplatser i menyn

Klipp ut Nyckelnr från fältet för Nyckelnr

Öppna formuläret för etiketter/nycklar genom att klicka på Hantera sensorteknik

Klistra in nyckelnr på rätt etikett

Spara

Upprepa för alla kunder med nycklar

Bakåtkompatibilitet

Den nya appen tittar i första hand efter information inlagd på det nya sättet, men om det inte finns någon sådan information för kunden så tar appen information från det gamla nyckelnr-fältet för avistaplatsen.