Roller

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → Roller för att hantera roller. De roller som redan finns upplagda visas då i en tabellvy.

Roll(-namn) och beskrivning kan ändras direkt i tabellen.

Tabellen visar hur många tjänster, aktiviteter och användare som är kopplade till respektive roll.

Om rollen är en roll för Medarbetare så kan det markeras här. Med medarbetare avses fältpersonal som den dagliga planeringen hanterar.

Rollerna kopplas till användare genom de behörigheter de har. Se guiden för Användare.

Lägg till ny roll

Klicka på Ny roll för att lägga till en ny roll.

Fyll i uppgifterna och välj Spara.

Ta bort roll

Markera i tabellen den rad som finns för den roll du vill ta bort, och klicka sedan på Ta bort roll i menyn för att ta bort rollen.

Du ombeds att bekräfta borttaget. Klicka på Bekräfta eller Ångra.

Om du väljer bekräfta och får ett felmeddelande som säger att det inte går att ta bort rollen så beror det på aktiva kopplingar till användare och/eller aktiviteter. Kopplingarna behöver då tas bort innan du kan ta bort rollen.

Koppla tjänster till roll

Välj Tjänster i menyn. Du får då upp en vy som visar med vilka tjänster som är kopplade till olika roller.

På så vis kan du lätt se skillnaden mellan olika roller.

Om det finns många roller men du enbart vill se några av dem så kan du genom att klicka på knappen Kolumner, välja vilka som ska visas.

Koppla aktiviteter till roll

Markera en roll i tabellen och välj sedan knappen Aktiviteter.

Markera de aktiviteter som ska ingå i rollen och välj Spara.

Aktiviteter kan även kopplas till en eller flera roller i vyn för aktiviteter. Se guiden Aktiviteter.

Aktiviteter kan dessutom kopplas direkt till enskilda användare, se guiden för Användare.