Registrera nycklar för kund

You are here:
< Tillbaka

Registrering av nyckel-etikett för Ny kund

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på Ny kund ( + Kund)

I det formulär du får upp så kan du lägga till en vanlig avistaplats-etikett och en nyckel-etikett. Vill du lägga till fler etiketter så måste det göras efter att kunden lagts till.

Du måste skriva en adress i fältet Uppdragsadress för att se och skriva in andra adress-uppgifter.

 • För att registrera en avistaplats-etikett välj NFC som Sensorteknik och skriv in ID-numret i fältet NFC
 • En nyckel-etikett registreras med sitt ID-nummer i fältet Nyckel NFC-etikett

Registrering av nyckel-etikett på befintlig kunds Avistaplats

Det kan göras på två sätt. Antingen under en vald kund eller i Avistaplats-tabellen.

Alternativ 1: Gå till Kunder -> Alla kunder

Markera kunden och välj Avistaplats-symbolen (kartnål)

Markera avistaplatsen och klicka på knappen Hantera sensorteknik

Lägg till nyckel-etikett

 1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.
 2. Skriv in nyckelnumret i kolumnen Nyckelnr.
 3. Ändra i kolumnen Nyckelbricka till Ja.

Upprepa steg 1, 2 och 3  om du ska lägga till fler nycklar.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Ta bort nyckel-etikett

 1. Markera rad med nyckel-etikett som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Det finns ett fält i tabellen med avistaplats/er som heter Nyckelnr. Det ska inte längre användas då det inte tydligt visar vilken nyckel det gäller om det finns flera.

Alternativ 2: Gå till Kunder -> Avstaplatser

I denna tabell kan du enkelt ändra uppgifter för fler avistaplatser

Markera avistaplatsen du är intresserad av och skrolla bort till kolumnerna NFC och  Nyckelbrickors NFC

De visar om det finns Avista-etiketter respektiver Nyckel-etiketter registrerade på avistaplatsen.

Klicka i något av fälten på raden för avisaplatsen under kolumnen NFC eller Nyckelbrickors NFC

Du får då upp formuläret för att ändra, lägga till eller ta bort etiketter kopplade till den avistaplatsen. Både vanliga etiketter och de kopplade till en nyckel visas i formuläret. De etiketter som gäller nycklar har Ja i kolumnen Nyckelbricka.

Lägg till nyckel-etikett

 1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.
 2. Skriv in nyckelnumret i kolumnen Nyckelnr.
 3. Ändra i kolumnen Nyckelbricka till Ja.

Upprepa steg 1, 2 och 3  om du ska lägga till fler nycklar.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort nyckel-etikett

 1. Markera rad med nyckel-etikett som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Det finns ett fält i tabellen med avistaplatser som heter Nyckelnr. Det visar alla nyckelnr som finns för nyckel-etiketter för respektive avistaplats. Ändra inte i det fältet utan i formuläret för sensorteknik beskrivet ovan.

Registrera nyckel i ‘Nyckelskåpet’

Nudda  nyckeln mot den telefon som representerar ‘Nyckelskåpet’. Nyckeln är nu registrerad att den är i förvar. Använd en speciell användare, lämpligen döpt till Nyckelskåp eller dylikt, på den telefonen för att representera nyckelförvaringen, med behörighet för Händelsehantering.