Rapporten Uppdrag

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Rapporten Uppdrag gäller för planerade och genomförda orderuppdrag, samt oplanerade uppdrag.

Den gäller inte för INSTA- eller Hygieninspektioner eller egna kvalitetskontroller. De har numera egna rapporter.

Välj sökkriterier

Sökkriterier som finns tillgängliga är tidsperiod och organisationsenhet.

Välj tidsperiod

Längst till vänster i rapportens meny väljer du för vilken tidsperiod som data ska visas. Du kan välja aktuell eller föregående dag, vecka, månad och kvartal eller anpassat.

Med symbolerna (< och > ) stegar du en period bakåt eller framåt.

Alternativet Anpassat gör det möjligt att välja en tidsperiod mellan specifika datum.

Välj Organisation

Välj genom att gulmarkera de enheter du vill ska ingå i sökningen.

Du kan senare filtrera på sökresultatet bland de organisationer du valt om du vill.

Utför sökningen

Klicka på knappen Hämta.

Ett exempel på framsökt resultat

Filtrera sökresultat

Du kan filtrera hämtad data utifrån:

 • Tidsperiod inom den utsökta perioden
 • Veckodag
 • Leveranstyp
 • Status
 • Avvikelse kommentar
 • Planerad schemarad
 • Kund
 • Kundens organisationstillhörighet
 • Leveransadress
 • Leveransadressens organisationstillhörighet (om annan än huvudalternativ för kunden)
 • Kontrakt
 • Ordernamn
 • Leveransnummer
 • Dubbelbemanning
 • Varaktighet
 • Aktiviteter
 • Instruktion
 • Tillfällig instruktion
 • Kommentar
 • Antal utförare
 • Leveransstart
 • Leveransslut
 • Och ännu fler alternativ… (Se avsnittet om kolumner)

Filtrering görs antingen genom val från rullgardinsmenyer i kolumnen eller genom att skriva fritext i det vita fältet överst i kolumnen.

 

Statusalternativ
 • Planerat
 • Delvis planerat (Klockslag eller schemarad saknas)
 • Uppehåll (Enligt planeringen)
 • Pågående
 • Delvis levererad (Delvis utförd och sedan pausad av utförare)
 • Avslutad
 • Avvisad (avvisad av kund när uppdraget skulle utföras)
 • Inställd (Inställd i DP på kunds begäran)
 • Ej utförd (Inställd i DP av planerare)
 • Stängd (Giltighetstiden har gått ut)

 

Extra val

I nedre kanten av vyn kan du välja om planerade men ej startade uppdrag ska visas.

Du kan också välja om raderna ska vara komprimerade eller visa alla aktiviteter på varsin rad inom leveransens rad.

Rensa filter

Rensa filter med knappen Rensa filter.

Uppdatera

Uppdatera med knappen Uppdatera för att få senaste data som stämmer med sökkriterier och filtrering.

Kolumner

Du kan välja vilka kolumner som ska vara synliga i din vy med data.

Längst ned till vänster finns en knapp som heter Kolumner, tryck på den för att se vilka som är valda och för att eventuellt ändra vilka kolumner som ska vara synliga. Alla alternativ får inte plats i fönstret. Använd scrollfunktionen för att se alla alternativ.

 

Färger

Bredvid knappen Kolumner finns en knappen Färger.

Om du markerar ‘Ej startad i tid’ så kommer alla uppdrag i tabellvyn som inte startats i tid att bli lilafärgade.

Diagram

Diagram finns tillgängliga för att grafiskt illustrera de valda leveranserna.

Flera alternativa inställningar finns för varje diagramval.

Exportera

Din hämtade och filtrerade data kan exporteras till Excel-format. Tryck på knappen Exportera i menyraden för att välja typ av export.

Avvakta medan data samlas in. Se status i nedre vänstra hörnet hos webbläsaren.

Ange filnamn och spara fil.

Det senare alternativet genererar en rad per aktivitet.

Bekräfta

Markera uppdrag du vill attestera och klicka på knappen Bekräfta.

 

Spara som genväg

En framsökt tabellvy eller ett valt diagram kan sparas som en genväg på Min sida.

Spara genom att klicka på Spara rapport i nedre vänstra delen av fönstret i tabellvyn,

eller i övre högra hörnet på ett diagramformulär.

Du får då upp ett formulär för att ange namn på genvägen (rapporten) och tillgänglighet. Detta avgör vilka som ska kunna komma åt den från Min sida; privat innebär endast du medan delad innebär de tillhörande den organisationsenhet som du väljer.

Knappen Rapportlista ger dig möjlighet att se vilka andra rapportgenvägar du har tillgång till i denna INSTA & Hygien-rapport.

Genom att markera en rapportgenväg i listan kan man välja att se den eller ta bort den.

Alla de genvägar som du har tillgång till kan du nå via panelen i huvudmenyn.

Lägg till uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Klicka på knappen Nytt uppdrag i menyn.

Fyll i flikarna för Tidpunkt, Kund, Utförare, Aktiviteter och bifoga eventuell bilaga

Spara.

Kopiera uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera det uppdrag som du vill kopiera i tabellvyn och klicka på knappen Kopiera. Du får upp motsvarande formulär som vid Nytt uppdrag, men ifylld med originalleveransens data. Ändra det som behöver ändras och spara ner som en ny uppdrag.

Ändra uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill redigera och klicka på knappen Ändra.

OBS! Ändra går bara att göra t o m 6:e i månaden efter att uppdraget utförts.

Ändra det som behöver ändras och spara uppdraget med sina nya data.

Ta bort uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.

Du ombeds att bekräfta borttaget.