Rapporten Kvalitetsinspektioner

Senast uppdaterad augusti 07, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj rapporten i toppmenyn genom att välja Rapporter -> Kvalitetsinspektioner.

Välj sökkriterier

Sökkriterier som finns tillgängliga är tidsperiod och organisationsenhet.

Välj tidsperiod

Längst till vänster i rapportens meny väljer du för vilken tidsperiod som data ska visas. Du kan välja aktuell eller föregående dag, vecka, månad och kvartal eller anpassat.

Med symbolerna (< och > ) stegar du en period bakåt eller framåt.

Alternativet Anpassat gör det möjligt att välja en tidsperiod mellan specifika datum.

Välj Organisation

Välj genom att gulmarkera de enheter du vill ska ingå i sökningen.

Du kan senare filtrera på sökresultatet bland de organisationer du valt om du vill.

Utför sökningen

Klicka på knappen Hämta.

 

Ett exempel på resultat

Filtrera sökresultat

Du kan filtrera hämtad data utifrån:

 • Tidsperiod inom den utsökta perioden
 • Veckodag
 • Status
 • Planerad start
 • Planerad schemarad
 • Kund
 • Kundens organisationstillhörighet
 • Leveransadress
 • Leveransadressens organisationstillhörighet (om annan än huvudalternativ för kunden)
 • Kontrakt
 • Ordernamn
 • Varaktighet
 • Aktiviteter
 • Kommentar
 • Leveransstart
 • Leveransslut
 • Och ännu fler alternativ… (Se avsnittet om kolumner)

Detta görs antingen genom val från rullgardinsmenyer i kolumnen eller genom att skriva fritext i det vita fältet överst i kolumnen.

 

Extra val

I nedre kanten av vyn kan du välja om planerade men ej startade uppdrag ska visas.

Du kan också välja om raderna ska vara komprimerade eller visa alla aktiviteter på varsin rad inom leveransens rad.

Rensa filter

Rensa filter med knappen Rensa filter.

Uppdatera

Uppdatera med knappen Uppdatera för att få senaste data som stämmer med sökkriterier och filtrering.

Kolumner

Du kan välja vilka kolumner som ska vara synliga i din vy med data.

Längst ned till vänster finns en knapp som heter Kolumner, tryck på den för att se vilka som är valda och för att eventuellt ändra vilka kolumner som ska vara synliga. Alla alternativ får inte plats i fönstret. Använd scrollfunktionen för att se alla alternativ.

Diagram

Diagram finns tillgängligt för att grafiskt illustrera den valda inspektionen.

Det kan se ut så här:

Exportera

Din hämtade och filtrerade data kan exporteras till Excel-format. Tryck på knappen Exportera i menyraden för att exportera.

Avvakta medan data samlas in. Se status i nedre vänstra hörnet hos webbläsaren.

Ange filnamn och spara fil.

 

Spara som genväg

En framsökt tabellvy eller ett valt diagram kan sparas som en genväg på Min sida.

Spara genom att klicka på Spara rapport i nedre vänstra delen av fönstret i tabellvyn,

eller i övre högra hörnet på ett diagramformulär.

Du får då upp ett formulär för att ange namn på genvägen (rapporten) och tillgänglighet. Detta avgör vilka som ska kunna komma åt den från Min sida; privat innebär endast du medan delad innebär de tillhörande den organisationsenhet som du väljer.

Knappen Rapportlista ger dig möjlighet att se vilka andra rapportgenvägar du har tillgång till i denna INSTA & Hygien-rapport.

Genom att markera en rapportgenväg i listan kan man välja att se den eller ta bort den.

Alla de genvägar som du har tillgång till kan du nå via panelen i huvudmenyn.

Lägg till uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Klicka på knappen Nytt uppdrag i menyn.

Fyll i flikarna för Tidpunkt, Kund, Utförare, Aktiviteter och bifoga eventuell bilaga

Spara.

Kopiera uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera det uppdrag som du vill kopiera i tabellvyn och klicka på knappen Kopiera. Du får upp motsvarande formulär som vid Nytt uppdrag, men ifylld med originalleveransens data. Ändra det som behöver ändras och spara ner som en ny uppdrag.

Ändra uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill redigera och klicka på knappen Ändra.

Ändra det som behöver ändras och spara uppdraget med sina nya data.

Ta bort uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill ta bort och klicka på knappen med soptunne-symbolen.

Du ombeds att bekräfta borttaget.