Rapporten INSTA & Hygien

You are here:
< Tillbaka

Inledning

I denna rapportfunktion kan du se planerade, pågående samt utförda inspektioner för INSTA & Hygien. De som har utförts kan även ses i rapporter och diagram som ger mer detaljerad information.

Välj tidsperiod

Längst till vänster i rapportens meny väljer du för vilken tidsperiod som den ska visa data. Du kan välja aktuell eller föregående dag, vecka, månad och kvartal eller anpassat.

Med symbolerna (< och > ) stegar du en period bakåt eller framåt.

Alternativet Anpassat gör det möjligt att välja en tidsperiod mellan specifika datum.

Välj Organisation

Välj genom att gulmarkera de enheter du vill ska ingå i sökningen. Du kan senare filtrera på sökresultatet bland de organisationer du valt om du vill.

Utför sökningen

Klicka på knappen Hämta.

Filtrera sökresultat

Du kan filtrera hämtad data utifrån:

 • Tidsperiod inom den valda perioden
 • Status
 • Planerad start
 • Kund
 • Kundens organisationstillhörighet
 • Uppdragsadress
 • Uppdragsadressens organisationstillhörighet (om annan än huvudalternativ för kunden)
 • Kontrakt
 • Ordernamn
 • Varaktighet
 • Orderaktiviteter
 • Kommentar
 • Uppdragsstart
 • Uppdragsslut
 • Och ännu fler alternativ… (Se avsnittet om kolumner)

Detta görs antingen genom val från rullgardinsmenyer i kolumnen eller genom att skriva fritext i det vita fältet överst i kolumnen.

Extra val

I nedre kanten av vyn kan du välja om planerade men ej startade uppdrag ska visas.

Rensa filter

Rensa filter med knappen Rensa filter.

Uppdatera

Uppdatera med knappen Uppdatera för att få senaste data som stämmer med sökkriterier och filtrering.

Kolumner

Du kan välja vilka kolumner som ska vara synliga i din vy med data.

Längst ned till vänster finns en knapp, tryck på den för att se vilka som är valda och för att eventuellt ändra vilka kolumner som ska vara synliga. Alla alternativ får inte plats i fönstret. Använd skroll-funktionen för att se alla fler alternativ.

Färger

Klicka på knappen med en pensel för att markera att inspektioner ska visas i olika färger beroende på deras status.

Det kan se ut så här om man markerar alla alternativ

Rapporter

Det finns ett antal underliggande rapporter i denna rapport. De är:bl a

Markera en eller flera inspektioner i tabellvyn före val av rapport. Beroende på dina val kan färre alternativ än vad som visas ovan vara tillgängligt.

Det ligger i dagsläget utanför denna guide att beskriva dem närmare.

Diagram

Diagram finns tillgängliga för att grafiskt illustrera de valda uppdragen. De är bl a:

Markera en eller flera inspektioner i tabellvyn före val av diagram

Det ligger i dagsläget utanför denna guide att beskriva dem närmare.

 

Lokallista

Markera en inspektion i tabellvyn och klicka på knappen Lokallista i menyn.

Det kan då se ut ungefär så här:

Du kan skriva ut listan genom att klicka på Skriv ut. Det sparas som en Excel-fil.

Genom att klicka på en rad i lokallistan kan du se detaljer, ändra och spara.

Klicka på Stäng när du är klar

Ändra uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill redigera och klicka på knappen Ändra uppdrag.

Ändra det som behöver ändras och spara uppdraget med sina nya data.

Ta bort uppdrag

Endast de med behörighet att redigera har detta alternativ tillgängligt.

Markera den inspektion i tabellvyn du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.

Du ombeds att bekräfta borttaget.

Spara som genväg

En framsökt tabellvy eller ett valt diagram kan sparas som en genväg på Min sida. Spara genom att klicka på Spara rapport i nedre vänstra delen av fönstret i tabellvyn,

eller i övre högra hörnet på ett diagramformulär.

Du får då upp ett formulär för att ange namn på genvägen (rapporten) och tillgänglighet. Detta avgör vilka som ska kunna komma åt den från Min sida; privat innebär endast du medan delad innebär de tillhörande den organisationsenhet som du väljer.

Knappen Rapportlista ger dig möjlighet att se vilka andra rapportgenvägar du har tillgång till i denna INSTA & Hygien-rapport.

Genom att markera en rapportgenväg i listan kan man välja att se den eller ta bort den.

Alla de genvägar som du har tillgång till kan du nå via panelen i huvudmenyn.