Rapporten Händelseuppföljning

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Rapporten används både för Händelserapportering (Incidenter) och för att följa förändringar i nyckelinnehav.

Välj tidsperiod och klicka på Ladda ner.

Händelser

Rapporterade händelser

Denna rapport kan användas för att visa händelser som rapporterats. Händelser har i sig ingen registrerad varaktighet utan endast en tidpunkt då de inträffade. , Eventuellt har de inträffat under något oplanerat uppdrag för samma kund, och händelsen kan då ses som ett avbrott i vad som planerades bli gjort.T ex kan städning vara planerad, men skadegörelse eller saker i vägen behöver rapporteras innan städningen blir klar.

Foton tagna vid händelser

Markera Foton i knappraden om du vill se foton som tagits vid händelser. Genom att högerklicka på dem så kan du ladda ner dem till datorn.

Nycklar

Byte av nyckelinnehav

Rapporten kan även visa byten av nyckelinnehav mellan användare, och därmed ge möjlighet att följa vem som har haft hand om nycklarna senast.

Nyckelnr

Nyckelnummer visas i tabellen om det finns registrerat.

Övrigt

Ta bort händelse

Markera rad med den händelse du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort (Soptunnan)

Ändra händelse

Markera rad med den händelse du vill ändra och klicka sedan på Ändra händelse.

Nollställ nyckelinnehav

Enklast är att lämna in/registrera ett gemensamt nyckelskåp som innehavare av nycklarna.

Skriv ut tabell

Du kan skriva ut händelserna/nyckelbytena med knappen Skriv ut tabell.

Tjänster