Rapporten Aviseringsuppföljning

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Du kan i denna funktion se information om aviseringar som skickats till olika mottagare under en tidsperiod.

Gå till Rapporter -> Aviseringsuppföljning i menyn.

Välj tidsperiod och ladda ner

Välj tidsperiod i rullgardinsmenyn till vänster och klicka på knappen Hämta.

Informmationsöversikt

Du kan se när aviseringen skickades, organisation, meddelandets rubrik, affärsobjekt, regel för aviseringen, om det skickades som email eller SMS, samt vem som var mottagare.

Mottagaradress i klartext

Från och med 14:e maj 2019 ser du även email-adresser respektive telefonnummer som aviseringen gått till i kolumnen Adress.

Status

Aviseringens status visas tillsammans med tidsstämpel för den senaste statusförändringen.

Status Beskrivning
Sent Sänt
Request Sänt
Delivered Levererad till mottagare
Opened Öppnat av mottagaren
Unique_opened Unikt öppnad av mottagaren
Click Mottagaren har klickat på någon länk i meddelandet
Soft bounce Kunde inte skickas pga tillfälligt fel. Kan bero på att

  • Mottagarens inbox full,
  • Mottagarens konto är tillfälligt ur bruk
Hard bounce Kunde inte skickas pga permanent fel.

  • Mottagarens adress kan vara felstavad, icke existerande eller inaktiverad
Blocked Mottagaren har blockerat avsändarens adress
Spam Mottagaren har rapporterat avsändarens adress som Spam
Unsubscribe När en mottagare avregistrerar sig som mottagare
List_addition Kontakt lagd till en lista
Deffered Ej sänt pga tillfälliga problem
Invalid email Ej giltig epost

 

Uppdatera

Du kan uppdatera listan för att se eventuella fänrdringar med hjälp av knappen Uppdatera.

Exportera

Klicka på knappen Exportera för att exportera framsökt information till en fil i Excel-format som du kan spara på datorn.

Skriv ut tabell

Klicka på knappen Skriv ut tabell för att skriva ut framsökt information.