Pausade kunder, kontrakt eller order

Senast uppdaterad september 10, 2019
You are here:
< Tillbaka

Youtube film Pausa en kund [wp-svg-icons icon=”youtube” wrap=”i”]

Översikt

Befintliga uppehåll kan man lättast se genom att i toppmenyn gå till Kunder -> Pausade order

Längst ned finns möjlighet att välja för vilken tidsperiod som översikten ska gälla.Du kanb också klicka på knappen Föregåenbde månad.

I en lång lista kan det vara idé att filtrera på Kund, organisation, nivå eller uppehållsstatus för det som visas.

Lägg till nytt uppehåll

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

  • Du kan pausa en kund och dess underliggande kontrakt och order genom att i kundvyn markera kund och klicka på Pausa i menyn.
  • Du kan pausa en kontrakt och dess underliggande order genom att i kundvyn markera kontrakt och klicka på Pausa i menyn.
  • Du kan pausa en order och dess leveranser genom att i kundvyn klicka på orderlista, markera order och klicka på Pausa i menyn.

Du får i alla tre falen upp denna dialogruta:

Ange meddelandetidpunkt till kund, ange orsak och varaktighet för uppehållet.

Klicka på Lägg till

Status blir Ny.

Om du inte ska gära mer så klicka sedan på Spara

Ändra uppehåll

Gå till Kunder -> Pausade order i menyn och filtrera på kunder, alternativt Kunder -> Alla kunder välj kund och klicka på Pausa i menyn.

Markera det uppehåll du vill ändra. Klicka i fältet under t ex Avsluta för att ändra datum och tid. Markera nytt datum och tid i kalendern.

Status ändras till Ändrad.

Klicka sedan på Spara.

Avbryt uppehåll

Gå till Kunder -> Pausade order i menyn och filtrera på kunder, alternativt Kunder -> Alla kunder välj kund och klicka på Pausa i menyn.

Du kan avbryta ett pågående uppehåll genom att markera kunden, kontrakt eller order och klicka på knappen Avbryt uppehåll. Status ändras då till Inställd.

Välj sedan Spara