Pausade kunder, kontrakt eller order

You are here:
< Tillbaka

Översikt

Befintliga uppehåll kan man lättast se genom att i toppmenyn gå till Kunder -> Pausade order

Längst ned finns möjlighet att välja för vilken tidsperiod som översikten ska gälla.Du kan också klicka på knappen Föregående månad.

I en lång lista kan det vara idé att filtrera på Kund, organisation, nivå eller uppehållsstatus för det som visas.

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Lägg till nytt uppehåll

  • Du kan pausa en kund och dess underliggande kontrakt och order genom att i kund.vyn markera kund och klicka på Pausa i menyn.
  • Du kan pausa en kontrakt och dess underliggande order genom att i kund-vyn markera kontrakt och klicka på Pausa i menyn.
  • Du kan pausa en order och dess leveranser genom att i kund-vyn klicka på orderlista, markera order och klicka på Pausa i menyn.

Du får i alla tre fallen upp denna dialogruta:

Ange meddelandetidpunkt till kund, ange orsak och varaktighet för uppehållet.

Klicka på Lägg till

Status blir Ny.

Om du inte ska gära mer så klicka sedan på Spara

Ändra uppehåll

Markera det uppehåll du vill ändra. Klicka i fältet under t ex Avsluta för att ändra datum och tid. Markera nytt datum och tid i kalendern.

Status ändras till Ändrad.

Klicka sedan på Spara.

Avbryt uppehåll

Du kan avbryta ett pågående uppehåll genom att markera kunden, kontrakt eller order och klicka på knappen Avbryt uppehåll. Status ändras då till Inställd.

Välj sedan Spara

Integration mot Stockholms stad

Pausa en kund, för Stockholm Stads integrationen behandlar alltid en paus som en paus på kund och alltid helt kalender dygn.
Vid inställd paus skickas över informationen som det står i de gulmarkerade fälten. Vill du först ändra tiderna , så kan du göra det i påbörjat/avslutas fälten. Då visas status ändrad. Sedan kan du ställa in pausen.

image.png

 

Vill du slippa se gamla pauser, t.ex på kunder som avlidit. Då gör du det genom att ändra pågående till valt slutdatum. Då “försvinner” de, dvs de är inaktiverade. Du kan titta på inaktiverade för att stämma av inaktiverade pauser mot inskickade pauser till Paragå.

Så gör du för att ta bort och göra om en paus

Vill du skapa en ny paus så markera pausen och ryck på Avbryt uppehåll och skapa ett nytt.