Pausa oplanerat uppdrag i mobilen

You are here:
< Tillbaka

Gäller mobilapp 1.18.69 eller senare

Pausa oplanerat uppdrag

Det är möjligt att pausa ett oplanerat uppdrag.

  • Peka först på att avsluta oplanerat uppdrag.
  • På sidan med aktiviteter finns en pausknapp på mitten av den nedre blå panelen.
  • Peka på den för att pausa och du kommer tillbaka till menyn.

Se uppdragsstatus i orderlistan

Oplanerade uppdrag visas med gul bakgrundsfärg i orderlistan, utförda och pausade.

I listtan nedan visas ett oplanerat uppdrag, ett ännu ej startat (försenat) uppdrag och en färdig INSTA-inspektion.

Se uppdragsstatus i rapporten Uppdrag

Gå till Rapporter -> Uppdrag, välj aktuell tidsperiod och ladda ner data.

Status är här Delvis levererad så länge uppdraget är pausat.

Avsluta

Peka på uppdraget i orderlistan för att ta upp information om uppdraget.

Peka på Avsluta för att avsluta det. Du kommer då till aktivitetslistan.

Fyll i aktiviteterna och Spara

Markera aktiviteter, ange Kvantitet och Memo där det ska anges.

Peka på Spara för att spara.