Pausa oplanerat uppdrag i mobilen

Senast uppdaterad september 05, 2018
You are here:
< Tillbaka

Gäller mobilapp 1.18.69 eller senare

Pausa

Det är möjligt att pausa ett uppdrag

På sidan med aktiviteter finns en pausknapp i den nedre blå panelen.

Peka på den för att pausa och du kommer tillbaka till menyn.

Se uppdragsstatus i orderlistan

Oplanerade uppdrag visasmed gul bakgrundsfärg i orderlistan, och i detta fall med status PAUSAD.

Förutsätter att tjänsten som tillåter att oplanerade uppdrag visas i orderlistan är påslkagen.

Se uppdragsstatus i rapporten Uppdrag

Gå till Rapporter -> Uppdrag, välj aktuell tidsperiod och ladda ner data.

Status är här Delvis levererad så länge uppdraget är pausat.

Avsluta

Peka på uppdraget i orderlistan för att ta upp information om uppdraget.

Peka på Avsluta för att avsluta det. Du kommer då till aktivitetslistan.

Fyll i aktiviteterna och Spara

Markera aktiviteter, ange Kvantitet och Memo där det ska anges.

Peka på Spara för att spara.