Orderlista

You are here:
< Tillbaka

Orderlista

Gå till kunder -> Alla kunder

Markera kund eller kontrakt för kund i vyn över kunder och klicka sedan på Orderlista i knappraden.

Denna vy visas då:

Här kan du ändra namn på order och deras giltighetstid, liksom även pausa dem.

Du kan se senast utförda uppdrag samt när nästa förväntas bli utförd.

Som standard visas de order som har pågående giltighetstid, men även utgångna order kan visas genom att välja Visa inaktiva order.

OBS! Om en inaktiv order har pågående leveranser så syns den i listan bland aktiva ordrar