Orderbilagor

Senast uppdaterad augusti 07, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

De order som i kolumnen Bilagor har ett kuvert med ett nedstucket brev har en eller flera bilagor knuten till sig.

Klicka på brevsymbolen i kolumnen Bilagor för att lägga till, ändra, ladda ner eller ta bort bilagor knutna till ordern.

Bilagorna är möjliga att se i den mobila appen i Serviceleverans, Händelserapport och Mina orderleveranser (inkl. inspektioner). Detta förutsätter att filformatet kan hanteras av en applikation på telefonen.

Lägg till bilaga

Lägg till bilaga genom att klicka på knappen Lägg till och välj sedan fil från datorn att ladda upp, och klicka på Ladda upp.

Fler än en fil kan laddas upp till samma order.

Ladda ner bilaga

Ladda ner bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ladda ner och välj var på datorn där bilagan ska laddas ner.

Ta bort bilaga

Ta bort bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ta bort.

Bekräfta borttag