Order synliga i mobilen

You are here:
< Tillbaka

Order synliga i orderlistan

Vad man ser i orderlistan kan variera beroende på det arbetspass som man startat eller ej.

Planerat och startat arbetspass
Leveranser under innevarande dygn

Samt även:

Leveranser efter föregående arbretspass
Leveranser före nästkommande arbetspass

Oplanerat startat arbetspass

Leveranser från start av arbetspass + 24h

Om man väljer att starta en uppgift från en annan dag får man svara på en fråga om det är vad man vill. På samma sätt som när man stegat framåt eller bakåt i tiden och väljer ett uppdrag.

Inget startat arbetspass

Leveranser under innevarande dygn