Order skapade i mobilen

You are here:
< Tillbaka
Det finns två sätt att skapa order i telefonen. Beroende på vilken metod man använder så fungerar det lite olika.
ENGÅNGSORDER
Skapa meddelande för engångsorderr
Koppla meddelande till engångsorder skapad i mobilen
ORDER/INSPEKTION
Skapa meddelande för order/inspektion