Oplanerat uppdrag

You are here:
< Tillbaka

Oplanerat uppdrag

Starta oplanerat uppdrag

Funktionen Starta oplanerade uppdrag är tillgänglig från menyn. Om den är markerad med en röd ruta betyder det att det inte finns några pågående oplanerade uppdrag och du kan då starta ett nytt.

Peka på Starta oplanerade uppdrag i menyn.

Du kommer då till en lista sorterd efter något av fäljande alternativ beroende på dina inställningar: 

 • organisation, kund och avistaplats
 • kund och avistaplats
 • avistaplats

I exemplet är det sorteringen gjord på kund och avistaplats

Bilagor

Om det finns ett eller flera bilagor kopplade till en Avistaplats, kommer det att vara synligt med en gem-symbolen till höger om namnet. Du kan lägga till bilagor till alla Avistaplatser, förutom lokaler .

Peka på gem-symbolen för att visa alla bilagor och ladda ned dem till din smartphone.

Peka på dokumentet du vill visa. Du kan öppna alla dokument som kan läsas av din smartphone.

Information

Peka på i för att få information om kunden.

Adress är pekbar och är länkad till vägbeskrivning. Telefonnummer är pekbar och går att ringa till.

Startmetoder

Beroende på dina inställningar har du följande alternativ:

 • Peka på Starta manuellt om du vill starta uppdraget manuellt.
 • Peka på Checklista om du vill starta uppdraget manuellt, men kom direkt till slutet av uppgiften för att registrera färdiga aktiviteter.
 • Peka på Starta med QR-kod om du har en QR-kod tilldelad kundens avista-plats. Kameran startas. Ta ett foto av QR-koden för att starta uppdraget.
 • Du kan alltid starta med en NFC-tagg om du har en för kunden och avista-platsen. Nudda på NF-läsaren på mobilen med taggen för att starta uppdraget.

Vid manuell start
Arbetsinstruktioner

Om det finns några arbetsinstruktioner kopplade till Avistaplace ser du dem nu

Välj Starta eller Starta inte efter att ha läst instruktionen. Du kommer då till huvudmenyn.

I menyn markeras det oplanerade uppdraget med en grön ruta för att indikera att den är igång. Tiden räknas upp från starten.

Om du startat med NFC-tagg eller QR-kod

Du kommer då tillbaka till huvudmenyn.

I menyn markeras den oplanerade uppgiften med en grön ruta för att indikera att den är igång. Tiden räknas upp från start.

Avsluta oplanerat uppdrag

Peka Avsluta oplanerat uppdrag.

Beroende på dina inställningar har du följande alternativ:

 • Peka Avsluta manuellt om du vill avsluta uppdraget manuellt.
 • Peka Avsluta med QR-kod om du har en QR-kod tilldelad kundens avista-plats. Kameran startas. Ta ett foto av QR-koden för att avsluta uppdraget.
 • Du kan alltid avsluta med en NFC-tagg om du har en för kunden och avista-platsen. Nudda på NFC-läsaren på mobilen med taggen för att avsluta uppdraget.

Du kommer till en sida med aktiviteter som du kan markera och kommentera.

Välj de utförda aktiviteterna. Obligatoriska aktiviteter är förmarkerade.

De aktiviteter som är kopplade till din roll är de som du kan rapportera, såvida inte aktiviteter är direkt kopplade till avistaplatsen för då är det endast de som går att rapportera på den avistaplatsen.

Bifoga bilder

Du kan bifoga bilder genom att klicka på kamerasymbolen i bottenpanelen. Eller så kan du peka på bildsymbolen till höger om kamerasymbolen för att bifoga bilder som lagrats i mobilens bildgalleri.

När du är klar med att välja aktiviteter, lägga till bilder etc. pekar du på Spara för att ladda upp registreringen.

Uppdraget är nu klart. En ny oplanerad uppgift kan startas.

Felmeddelanden

Felmeddelanden visas antingen med vit text på röd bakgrund i nederkanten av displayen, eller i vissa fall med röd text mitt på displayen.

Vanliga fel:
 • NFC inte finns på telefonen. Starta och avsluta istället manuellt.
 • NFC är avstängd eller ur funktion. Starta och avsluta manuellt, eller slå på NFC-funktionen.
 • NFC-etiketten eller QR-koden inte kopplad till någon Avistaplats, eller är kopplad till en annan plats än de som du har behörighet till. Kontakta din arbetsledare.

Fler felmeddelanden kan förekomma.

GPS-Positionen

GPS-positionen avläses vid start när man antingen manuellt väljer att start genom att peka på skärmen för att starta eller när man nuddar telefonen med NFC-etikett för att starta.

GPS-positionen avläses vid stopp när man antingen manuellt väljer att stoppa genom att peka på skärmen för att stoppa eller när man nuddar telefonen med NFC-etikett för att stoppa.