Oplanerade kontrakt

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Ett oplanerat kontrakt är ett uppdrag som görs för kunder med kontrakt där aktiviteter tillhör en aktivitetsgrupp som är beställd, men inte planerade när de ska utföras. Exempel på det är åtgärd vid larm som ska göras bara om och när det behövs.

Aktiviteter måste vara kopplade till administratörens roll för att kunna kopplas till aktivitetsgruppen. För att medarbetaren sedan ska kunna rapportera ett uppdrag måste aktiviteterna som ingår i aktivitetsgruppen vara kopplade till den roll som medarbetaren har.

Utförande i korthet

  1. Välj oplanerat kontrakt i menyn
  2. Scanna NFC eller QE-kod => telefonen hittar då kunden
  3. Välj kontraktet som skall startas, du kommer då tillbaka till menyn
  4. Utför insatserna
  5. Välj oplanerat kontrakt i menyn
  6. Skanna NFC eller QR-kod => appen avslutar pågående kontrakt
  7. Markera utförda insatser
  8. Spara

Starta funktionen

Starta funktionen genom att peka på Oplanerat kontrakt i menyn.

Du ser då en lista på kunder med kontrakt och vald aktivitetsgrupp.

Vid manuell start måste kund väljas från listan. Med NFC eller QR-kod görs det automatiskt.

I exemplet har Agnes Pettersson manuellt valts som kund.

Peka på i om du vill ha mer information. Informationen visas i två flikar. Den första fliken ger information om kunden och den andra ger information om utförda ordrar enligt kontraktet.

Välj kontrakt

Gå tillbaka och välj sedan aktuellt kontrakt genom att peka på dess namn.

Utför insatserna

Utför insatserna 

Avsluta funktionen

Avsluta funktionen genom att peka på Oplanerat kontrakt i menyn.

Avsluta manuellt, med NFC eller QR-kod beroende på dina behörigheter.

Markera utförda insatser

Markera utförda insatser i formuläret som visas.

Spara

Skicka iväg registreringen genom att Peka på Spara.