Nycklar och Händelserapportering

Senast uppdaterad april 24, 2019
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Peka på raden Händelserapportering i menyn. Den kan vara omdöpt till Nycklar för ert företag.

Funktionen används både för registrering av nyckelinnehav och för händelserapportering.

 

Nyckelhantering

Om du använder händelserapporteringen för att hantera nycklar ska du nu nudda telefonen vid de nyckelbrickor som ska tas över.

Plocka ut nyckel från förvar

Starta funktionen Händelserapportering i telefonen.

Ta nyckeln från förvaringen och nudda den med din telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos dig.

Överför nyckel mellan användare

Den mottagande parten ska starta funktionen Händelserapportering i telefonen.

Överlämna nyckeln så att den mottagande parten kan nudda den med sin telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos den nya innehavaren.

Lämna tillbaka nyckel till förvar

Ta nyckeln och nudda den mot telefonen som representerar ’Nyckelskåpet’. Nyckeln är nu registrerad att den åter är i förvar.

Händelserapportering

Händelserapportering används ofta samtidigt med ett pågående serviceuppdrag, men kan också användas självständigt.Händelserrapporteras i Händelseuppföljningsrapporten.

Starta med NFC eller QR-kod

Du kan starta mot en NFC-etikett genom att i detta skede nudda telefonen mot den.
Om du vill starta mot en QR-kod kan du göra det genom att peka på den symbol som finns längst ner till höger på displayen, och rikta kameran mot den QR-kod som ska läsas in.

Starta manuellt

Överst finns ett förslag på Avistaplats, som är densamma som den Avistaplats som valts för det pågående serviceuppdraget.

Välj Övriga om du vill välja en annan Avistaplats för händelsen.

 

Peka på i för information om kunden

 

Gå tillbaka med << och peka på kundnamnet för att gå vidare.

Rapportering
När valet av Avistaplats är gjort kommer du till en vy där du kan rapportera Händelser genom att markera dem i en lista. Du kan även ta bilder om så önskas genom att peka på kamerasymbolen.

Händelser är en särskild typ av Aktiviteter som i förväg skapats för att användas i denna funktion. Vanliga aktiviteter kan inte användas här.

Peka på kamerasymbolen för att bifoga en bild som du tar nu, eller peka på bild-symbolen för att bifoga en bild som redan finns lagrad i telefonen.

Peka sedan på Spara för att skicka in rapporten till systemet.