Lägg till ny order

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm Hur man lägger en ny order

Lägg till ny order

En ny order kan skapas i flera situationer. Order kan skapas för en kund med eller utan kontrakt.

Om det finns ett kontrakt kan ordern skapas i enlighet med en viss metod, såsom Hygien eller INSTA.

I kundvyn väljer du att markera en kund och sedan Ny order i knappraden.

Uppgift om Kund och eventuellt Kontrakt finns överst. Uppehåll är i detta läge inte aktuellt, men kan vara det senare när man tar upp och tittar på en befintlig order. Fyll i information om:

Typ av order: Enstaka eller Återkommande.

Uppdragsperiod med start- och slutdatum.

Avistaplats, som kan vara en enskild adress eller en Avistaplats med underliggande lokalregister. Om inte önskad Avistaplats finns så kan den skapas.

Aktiviteter som förväntas bli utförda vid leveranserna. Välj bland de aktiviteter som är registrerade för de roller som du är kopplad till.

De måste även vara kopplade till den roll som orderns utförare har för att denne ska kunna se dem.

Du kan sätta standardvärden för aktiviteter som har Kvantitet och Memo. När orderns leveranser avslutas och någon av dessa aktiviteter väljs så har de standardvärdena förvalda. Vården som kan ändras.

Om ordern är skapad utifrån ett kontrakt och avser INSTA eller Hygien/INSTA så är dessa förvalda som aktiviteter.

Ordernamn. Ordernamnet är obligatoriskt. Du kan lägga till en symbol bredvid namnet, som sedan visas både i daglig planering samt i utförarnas mobiltelefoner som en del av orderinformationen. Symboler väljs genom att klicka på i:et före ordernamnet. De ger snabb och värdefull information om att t ex bil krävs för att utföra leveransen.

Om en planerare vill informera andra planerare eller skriva in ett kom ihåg till sig själv så gör hon det som en Kommentar. Vill hon skriva till personalen på fältet gör hon det som en arbetsinstruktion. Arbetsinstruktion kan vara upp till 2000 tecken.

Välj Veckodagar, med eller utan helgdagar om det är en order med återkommande leveranser. I annat fall blir det den veckodag som den enstaka orderns datum anger. Ordern kan i de fall den är återkommande dessutom utföras upp till och med 9 gånger samma dag.

Välj Varaktighet för leveranserna som hör till ordern. Detta är den planerade tidsåtgången, som syns i den dagliga planeringen och i mobiltelefonen när utföraren ser i orderinformationen. Den faktiska tiden kan givetvis vara en annan.

Ordern kan planeras för 1, 2 eller 3 samtidiga utförare. Standard är 1 utförare.

Ange sedan uppgifter som behövs för varje order, i exemplet nedan finns 2 leveranser per dag under tisdag och onsdag.

Fönstret går att skrolla horisontellt.

Vad som behöver fyllas i är Planerad tid då leveransen ska utföras

Schemarad är också bra att ange om man redan nu vet vilken det kommer att vara.

Individuella kommentarer, arbetsinstruktioner, varaktighet mm kan anges för varje leverans.

Individuella Namn på leveranserna kan också ges.

Om du fyller i uppgifter om Tidigaste tid eller Senaste tid för leveranserna så påverkar det hur de hanteras i daglig planering. Om en leverans flyttas utanför den tidigaste eller senaste angivna tiden i daglig planering så krävs en bekräftelse för att genomföra flytten.

Välj Spara när du är klar.