Ny grundorderplanering

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Youtubefilm Grundorderplanering  

Denna vy har tre flikar: Grundorderplan, Kartor och Översikt.

Ny Grundorderplanering

Den nya utformningen av liknar Daglig planering, men förändringar som görs här är tills vidare och inte bara tillfälliga.

  • Välj datum att utgå ifrån.
  • Ange antal dagar att visa samtidigt. 1-5 dagar kan visas samtidigt på tidslinjen.
  • Du kan automatiskt justera restider, vilket förutsätter att kundernas Avistaplaser är koordinatsatta. Detta kan ta en stund.
  • Benämningen på leveranser kan vara ordernamn, kund, adress eller restid. Om adress valts visas även geografisk färg.
  • Inställda/pausade ordrar kan visas om du så vill.

Schemarader

På varje schemarad visas information om färdsätt, skifttid/kundtid, medarbetare och när de olika leveranserna är inplanerade.

Leveransinfo

När muspekaren är över en leverans visas bl a vilken tidsperiod den är aktuell.

Kundens olika besök

Bocka i Kundens olika besök i nedre kanten av vyn och klicka på en leverans, så visas vilka andra leveranser som samma kund har den dagen.

Saknade koordinater

När sidan laddas visas eventuellt ett meddelande om saknade koordinater för avistaplatser på vissa leveranser.

Markera Röda ordrar saknar koordinater för att se vilka det är. De blir ljust rödmarkerade. Placera muspekaren över en av dem för att se information:

Gå in på kundens Avistaplats och ange giltig adress så att koordinaterna kan beräknas.

Överträdelse av tidigaste/senaste tid

Bocka i Överträdelse av tidigaste/senaste tid för att se de leveranser där tidigaste eller senaste tid överskrids. De leveranserna blir rödmarkerade. Placera muspekaren över en av dem för att se information:

Dra och släpp leveransen med hjälp av muspekaren till dess att konflikten upphör.

Vilka scheman som ska visas väljer du i den nedre delen av vyn. Klicka på fältet bredvid Scheman: och markera de scheman du vill se i den meny som kommer upp.

Uppdatera eller spara

I den nedre delen av vyn finns även knappar för att Uppdatera och Spara.

Kartor

Välj scheman och datum i nedre kanten av vyn.

Du ser på kartan spridningen mellan de olika uppdragen på valda scheman. Genom att föra muspekaren över adresser och färdvägar mellan dem får du kompletterande information.

   

Översikt

Här visas beläggningsgraden på det valda schemats olika dagar.

  • Gult visar på bemanning under 75%
  • Grönt visar på bemanning mellan 75 och 100%
  • Rött visar på bemanning över 100%

Markera Utförarvy i nedre kanten av vyn och klicka på en utförares arbetspass, så visas vilka andra arbetspass som utföraren har.