Nätverks- och synkroniseringsstatus för mobila appen

Senast uppdaterad september 10, 2018
You are here:
  • KB Home
  • mobil
  • Nätverks- och synkroniseringsstatus för mobila appen
< Tillbaka

Nätverks- och synkroniseringsstatus

Du kan nu enkelt se om appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge.

  • Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad med Avista-servern inom definierad tid (default 2h),
  • Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan app senast synkroniserades än vad som är bestämt. Standardvärde är 120 min
  • Röd övre panel betyder att appen är Offline.

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera, flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på att datat och att det kan gå fel ibland.