Nätverk och synkronisering

Senast uppdaterad maj 21, 2019
You are here:
< Tillbaka

Nätverk och synkronisering

Du kan nu enkelt se om den mobila appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge.

  • Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad inom bestämd tid (standardvärde 120 min),
  • Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan appen senast synkroniserades än  den gräns som är satt i inställningarna.
  • Röd övre panel betyder att appen är Offline. Det betyder att ingen nätverksuppkoppling finns tillgänglig.

Synkronisering

Synkronisering sker i normalfallet ofta, men ibland kan täckningen i det mobila nätverket vara för dålig för att kunna synkronisera. Då får man tillfälligt arbeta med de data som redan är inlästa.

Inställningar -> Roller

Ändra värdet i kolumnen Gräns för synkning i tabellen med roller. Gränsen avser när det anses ha tagit så lång tid mellan synkningarna att det bör uppmärksammas och åtgärdas. Man kan se det som en varning.

Säker överföring av bilder och annan data till servern

För en säker dataöverföring under en inspektion/kontroll med bilder, gör följande:

a) stäng av wifi
b) kolla att du har mobildata
c) genomför kontrollen
d) kontrollera att det står ”0” upp i högra hörnet på menysidan i telefonen innan du slår på wifi igen.

(När det står ”0”, så har hela kontrollen och alla bilder gått över till servern)

Om wifi är påslagen samtidigt med mobildata finns risken att telefonen växlar på ett okontrollerat sätt mellan wifi och mobildata och att särskilt bildöverföringen kan fastna i telefonen.

 

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på datat och att det kan gå fel ibland.

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!