Närvarokalender

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Planering → Närvarokalender i menyn.

Du får då som standard upp en översikt över aktuell veckas närvaroschema för användarna.

Vad som visas kan ändras, se nedan.

Valmöjligheter

I nedre kanten kan du välja antal dagar som ska visas, om veckoslut ska uteslutas, från vilket datum schemat ska visas, Du kan välja mellan att visa Organisationsenhet alternativt Skiftschema samt sorteringsordning efter namn eller tid.

Lägg till tid i schema

Peka på den rad tillhörande den användare på den dag du vill lägga till en tid.

Ange tid för start och slut genom att peka på respektive tidsfält för att komma åt rullgardinsmenyerna med förslag. Ange sedan under vilken tidsperiod det ska gälla. Peka på respektive datumfält för att komma åt kalenderfunktionen.

Peka på Spara.

Ändra tid i schema

Peka i fältet du vill ändra. Du får då upp ett fönster som liknar det när du vill lägga till ny information, men där de aktuella tiderna redan är ifyllda. I fältet för period står aktuell närvarotid.

Ändra det du vill ändra och peka på Spara.

Bakgrundsfärger för skiftschema

Genom att klicka på en ruta i skiftschemat kan du få upp en palett och ändra bakgrundsfärg och ange en kommentar som visas samtidigt med tiderna. Kan t ex användas för att visa vakans.