Närvaro

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Peka på raden med texten Närvaro för att starta funktionen. 

Översikt över vyn

Förklaring av innehållet i vänster kolumn:

Vid arbetsdagens början är 2 stycken Frånvarande på enheten. De har ännu inte loggat in för dagen. En av de två medarbetarna kan starta både enligt schema och utan schema. Förväntad starttid enligt schema är 08:00.

Det är ingen som Lämnat arbetsplatsen ännu, så därför finns ingen under den sektionen.

Förklaring av innehållet i höger kolumn:

Den är tom då ingen arbetstid pågår på den valda enheten.

Närvaro enligt schema

Inloggning med schema

Inloggning med NFC

När medarbetaren nuddar telefonens/surfplattans NFC-läsare med sin personliga tagg kan en tidväljare visas beroende på gjorda inställningar. Medarbetaren kan välja att acceptera eller ändra tiden som visas. Oavsett vad medarbetaren väljer så registreras även aktuell tid i systemet.

När vald tid avviker från planerad tid så kan en kommentar krävas för registrering.

Manuell inloggning

Vid manuell inloggning drar man med fingret medarbetarens namn från vänster till höger. Kommentar kan krävas viod inloggning utanför planerad tid.

Information om Avistaplats

Om en Avistaplats är knuten till enheten så visas den efter inloggningen till höger tillsammans med schemarad , namn och tid. Det är speciellt användbart då medarbetarna kan logga in och ut på flera enheter som är placerade på olika platser.

Utloggning med schema

Utloggning med NFC

När medarbetaren nuddar telefonens/surfplattans NFC-läsare med sin personliga tagg kan en tidväljare visas beroende på gjorda inställningar. Medarbetaren kan välja att acceptera eller ändra tiden som visas. Oavsett vad medarbetaren väljer så registreras även aktuell tid i systemet.

När vald tid avviker från planerad tid så kan en kommentar krävas för registrering.

Manuell utloggning

Vid manuell utloggning drar man med fingret medarbetarens namn från höger till vänster. Kommentar kan krävas viod utloggning utanför planerad tid.

Information om Avistaplats

Om en Avistaplats är knuten till enheten så visas den efter utloggningen till vänster tillsammans med schemarad , namn och tid. Det är speciellt användbart då medarbetarna kan logga in och ut på flera enheter som är placerade på olika platser. Efter utloggning kan man se både plats för inloggning och utloggning.

Närvaro utan schema

Inloggning utan schema

Inloggning med NFC

När medarbetaren nuddar telefonens/surfplattans NFC-läsare med sin personliga tagg kan en tidväljare visas beroende på gjorda inställningar. Medarbetaren kan välja att acceptera eller ändra tiden som visas. Oavsett vad medarbetaren väljer så registreras även aktuell tid i systemet.

I den högra kolumnen visas personens namn, eventuell avistaplats samt inloggad tid.

Manuell inloggning

Vid manuell inloggning drar man med fingret medarbetarens namn från vänster till höger. Kommentar kan krävas viod inloggning utanför planerad tid.

Information om Avistaplats

Om en Avistaplats är knuten till enheten så visas den efter inloggningen till höger tillsammans med schemarad , namn och tid. Det är speciellt användbart då medarbetarna kan logga in och ut på flera enheter som är placerade på olika platser.

Utloggning utan schema

Utloggning med NFC

När medarbetaren nuddar telefonens/surfplattans NFC-läsare med sin personliga tagg kan en tidväljare visas beroende på gjorda inställningar. Medarbetaren kan välja att acceptera eller ändra tiden som visas. Oavsett vad medarbetaren väljer så registreras även aktuell tid i systemet.

Efter utloggningen står in- och utloggningstider under användarnamnet i vänster kolumn. Eventuella Avistaplatser anges mellan namn och tider för respektive medarbetare.

Manuell utloggning

Vid manuell utloggning drar man med fingret medarbetarens namn från höger till vänster. Kommentar kan krävas viod utloggning utanför planerad tid.

Information om Avistaplats

Om en Avistaplats är knuten till enheten så visas den efter utloggningen till vänster tillsammans med schemarad , namn och tid. Det är speciellt användbart då medarbetarna kan logga in och ut på flera enheter som är placerade på olika platser. Efter utloggning kan man se både plats för inloggning och utloggning.

Inställningar

Vyn för Inställningar kan se ut som ovan

Välj organisationsenheter, roller och scheman

Val av organisationsenhet och roll samt schema och roll avgör vilka användare vars närvaro som visas. De visas antingen för att de tillhör en vald organisationsenhet eller ett valt schema.

Tidväljare

Visad tid i tidväljaren kan vara Aktuell eller Planerad.

Endast NFC

Du kan ställa in om registreringen ska kunna ske endast med NFC (ID-brickor) eller om det ska vara tillåtet med även manuella registreringar.

Synkronisering

Synkronisering mot systemet kan ske med intervall om 30 s i steg upp till 60 min.

Avistaplats

Avistaplats kan knytas till enheten för att bättre visa var in- och utloggningar skett. Det är endast de Avistaplatser knutna till den inloggade användarens organisationsenhet som kan väljas.

Tidstolerans

Abonnentparametrar

Dessa kan endast ställas in av Avista support.

  • Tidstolerans mot planerad starttid avser tolerans efter start.
  • Tidstolerans mot planerad sluttid avser tolerans före sluttid.

Inställningar i Närvaro-funktion

Registrerad tid påverkas av den standardtid som är vald i Inställningar Faktisk/Planerad

(Dock visas den faktiska tiden i telefonens/plattans vy efter registreringen.)

Med tidväljaren påslagen kan tiden ändras, men kommentar krävs utanför toleranstiden.

Kommentar krävs när start eller slut sker utom toleransgränsen, oavsett om tidväljareren är på eller av.

 

EXEMPEL

STARTTID
Tolerans (Standard 5 min) Faktisk start Start enligt schema Registrerad start
före start 09:15 09:30 09:30
före start 09:25 09:30 09:30
före start 09:30 09:30 09:30
<5 min efter start 09:34 09:30 09:30
<5 min efter start 09:36 09:30 09:36
<5 min efter start 09:45 09:30 09:45
SLUTTID
Tolerans (standard 5 min) Faktiskt slut Slut enligt schema Registrerat slut
<5 min före slut 16:45 17:00 16:45
<5 min före slut 16:54 17:00 16:54
<5 min före slut 16:56 17:00 17:00
efter slut 17:00 17:00 17:00
efter slut 17:05 17:00 17:00
efter slut 17:15 17:00 17:00

I Närvarovyn på telefonen/Plattan visas faktisk tid. Om tidväljaren är aktiv kan annan tid väljas även vid planerad tid, men behöver då kommenteras utanför toleransgränserna.

Rapporterad arbetstid

I Användare -> arbetstidsuppföljning visas

Starttid och Vald starttid (Planerad eller faktisk) samt Till och med och Vald sluttid (Planerad eller faktisk)