MyAvistaTime

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm MyAvistaTime

Ladda ner myAvistaTime

Denna app innehåller – personliga scheman, byta scheman med kollegor, Meddelande till chefen om ansökan om ledighet,

Öppna Google Play och sök efter ”myAvistatime”, klicka på installera


Klicka på Öppna efter installationen

 

Logga in

Nu öppnas ”myAvistatime” och visar inloggningsformuläret.

Ange inloggningsuppgifter (Samma som för Avista-Time 5) och klicka på ”inloggning”

För den första installationen på den mobila standardsidan öppnas ”Minprofil”. Kontrollera och ange detaljer telefonnummer, e-postadress och adress klicka på ”Spara” -knappen

Mina scheman:

Ditt schema är tillgängligt på Mina scheman-sidan

Klicka på ikonen i övre högra hörnet ”Filter” och välj Schema för att visa när du har arbete.

Svarta prickar: Visar individuella skift

Gula prickar: Visar icke tilldelade skift. Du kan välja Boka Shift om du är intresserad av att arbeta.

Blå prickar: Visar skift som någon vill byta.

Röda prickar: Visar din frånvaro

Rosa prickar: Visar meddelanden om intresse som du har skickat till din chef för att indikera att du är villig att ta skift under en period

Gröna prickar: Godkänt intresse

Grå prickar: Kollegor växlar

 

Rapportera frånvaro:

Du kan ansöka om frånvaro i mobilappen.

Klicka på övre vänstra delen och välj ”Frånvaroansökan”

Klicka på + för att lägga till en ny ansökan

Välj orsaken och datumet. Du kan lägga till en kommentar till din chef om du vill och klicka på spara

Du kommer att meddelas när ett beslut om din begäran har fattats.

Rapporter:

Drånvarorapport

Här kan du kontrollera alla frånvarotillfällen för valt år

 

Närvarorapport

Här kan du kontrollera planerade timmar för aktuell vecka och framtida veckor, samt utförda timmar för senaste veckan

Skiftbyten:

När du bokar en skift för att arbeta extra eller ville byta skift. Du kan se resultatet av din ansökan här

Min arbetsdag:

Du kan kontrollera din aktuella dags status

Kollegor:

Du kan se dina kollegor som arbetar med dagens grön punkt som Online och det är möjligt att ringa till din kollega