Mobil uppdatering 20 dec 2018

You are here:
< Tillbaka

Aktuell appversion 1.18.107

En rad små rättningar och förbättringar, bl a:

Foton tagna med appen

Foton tas ibland med Avistas app för att bifogas i aviseringar på utförda aktiviteter, order eller kontroller.

Dessa foton sparas nu på telefonen/plattan i en egen mapp, där de ligger kvar tills du eventuellt tar bort dem. Det görs för att de inte ska kunna gå förlorade.

Android

Via telefonens Program -> FC (File Commander) kan du välja Internminne för att se se mappen Avista5.

Där kan du hantera bilderna på samma sätt som andra filer på telefonen.

Detta kan komma att ändras i en senare appversion

Nedräkning vid inloggning och utloggling

När en inloggning eller utloggning går långsamt pga dålig kommunikation eller att mycket data behöver läsas in, så kan en synlig nedräkning från 10 tydligt visa på att appen inte har låst sig.