v1.19 Mobil Uppdatering

You are here:
< Tillbaka
Uppdatering mars 2019
Mobil app version 1.19.60
Det är viktigt att uppdatera till den senaste appen. Du kan ha automatisk uppdatering av appen via Google Play eller AppStore. Uppdateringen kan av tekniska skäl komma senare i Appstore än Google Play.

Bekräftelse av lagrat mobilnummer

Från och med denna uppdatering ombeds du bekräfta eller ändra ditt redan lagrade mobilnummer vid första inloggningen av den nya appversion.
Rätt mobilnummer är viktigt när någon vill kontakta dig via Kollegor i tjänst eller från Daglig planering.

Förfluten tid visas direkt i appens meny

Sedan tidigare visas förfluten tid för Oplanerat uppdrag. Med denna uppdatering räknas nu tiden upp även för pågående Arbetstid och Oplanerat kontrakt, så att man lätt ser det utan att gå in på respektive funktion.

Förbättrad Medarbetare i tjänst

Tidigare visades det som kollegorna senast gjorde, vilket inte alltid räcker som information.

Nu visas pågående uppdrag även om kollegan skulle ha loggat ut och loggat in igen efter uppdragets start.

 

Alternativa sätt att avsluta orderleveranser

Det finns önskemål hos en del abonnenter att bättre kunna kontrollera hur en orderleverans avslutas.

Nuvarande sätt att starta och avsluta en leverans

Rapportering av aktiviteter räknas in i leveranstiden, men kan göras efter NFC eller QR-kod avläses eller manuellt avslut gjorts. Besökstiden kan bli längre än den tid man vistas på plats.

 • Starta (Manuellt, NFC eller QR-kod)
 • Tidräkningen för leveransen startas
 • Utför leveransen
 • Nudda på Avsluta (Manuellt, alternativt skanna NFC eller QR-kod)
 • Rapportera aktiviteter
 • Nudda på Spara
 • Tidräkningen för leveransen avslutas

Inga särskilda tjänster behövs, utom möjligen den för QR-kod om den ska skannas in

Nytt alternativt sätt att starta och avsluta en leverans

Rapportering av aktiviteter räknas fortfarande in i leveranstiden, men måste göras före NFC eller QR-kod avläses. Besökstiden kan då inte bli längre än den tid man vistas på plats.

 • Starta (Nudda med NFC eller skanna QR-kod)
 • Tidräkningen för leveransen startas
 • Utför leveransen
 • Nudda på Avsluta
 • Rapportera aktiviteter
 • Nudda på Spara
 • En popup visas med information om att avsluta med NFC eller QR-kod
 • Nudda med NFC eller skanna in QR-kod
 • Tidräkningen för leveransen avslutas

Följande extra tjänster ska vara aktiverade for användarens roll

 • QR kod (Om den ska kunna läsas)
 • Manuell start förhindrad
 • Manuellt avslut förhindrad
 • Avsluta med NFC efter aktiviteter

När flera personer delar schemarad i mobilen

Inledning

När flera personer delar schemarad så kan de se samma orderleveranser i telefonen. Det kan vara praktiskt om man ska kunna ta samma leveranser i mån av tid, och inte i förväg vet vilka man kommer att ta.

Pågående leveranser

När en utförare startar en leverans så blir den markerad med en grön kant i orderlistan i den egna telefonen, medan den får en röd kant i telefonen för dem som delar schemarad.

Man ser tydligt vilken leverans man själv påbörjat.

För tillämpningar med många avistaplatser i samma leverans kan fler än en person starta samma leverans.

Avslutade leveranser

Avslutade leveranser markeras med grön bakgrund i orderlistan, oavsett vem som avslutat dem.

Automatisk hantering av arbetspass

Med en extra tjänst påslagen för en roll kan medarbetarnas påbörjade arbetspass automatiskt avslutas av Avista. Kontroll och avslut görs  vid dygnsskiftet och baserar sig på följande regel.
 • Om arbetspasset inte är avslutat så räknas det som avslutat vid det sista avslutade uppdragets slut under dagen. Det får då status Auto i Arbetspassuppföljningen.

På det viset får medarbetaren ett incitament att rapportera korrekt slut på både arbetspass och uppdrag.

Om inget fullständigt uppdrag utförts under dagen så avslutas arbetspasset vid midnatt 23:59).

Dagen efter får medarbetaren ett meddelande i mobilen som informerar om att arbetspasset har avslutats automatiskt. Medarbetaren har då möjlighet att kommentera det.

Tjänsten som behöver vara påslagen är

 • Hantering av ofullständiga arbetspass

Tjänsten som behöver vara påslagen är

 • Hantering av ofullständiga arbetspass