Mobil rapport – Månatlig restlista

You are here:
< Tillbaka

Starta

Välj Rapporter i menyn och därefter Månatlig restlista

Information

Utförare inom hemtjänsten är intresserad av att veta hur mycket tid som är planerad respektive utförd/bekräftad tid på uppdrag under pågående månad.

Ett exempel:

En patient har en leverans ‘Frukost’ varje dag under 60 min. På 13:e dagen ska 13 timmar ‘Frukost’ ha levererats. Om endast 12h har levererats så visas ‘minus 60’.
Endast order med aktiviteter utan fasta värden visas.

Sortering
Sortering kan ske efter mest ogjort, närmast och alfabetiskt.

Användaren pekar på Kundnamn i listan över kunder och får då upp en detaljerad lista indelad  efter kontrakt med ingående order för kunden.