Mobil rapport – Bekräftelse av arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Starta

Pela på Rapporter i menyn och därefter Bekräfta arbetspass

 

Information

Detta är ett mobilt sätt att arbeta med bekräftelse av arbetspass. Vi utgår ifrån att den planerade tiden är den giltiga tiden som går in i lönerapporten

Användarna har en rapporterad tid och en planerad tid. Planerad tid är markerad med en grön knapp om nödvändigt villkor är uppfyllda.

Användaren av rapporten kan stega framåt eller bakåt i tiden.

Dagens datum är standard. Genom att peka på de olika tiderna så kan tiderna ändras/godkännas/kommenteras. Se regler på nästa sida.

Exempel:

 

Längst ned finns en knapp för att bekräfta de arbetspass som är korrekta. Du kan behöva skrolla för att se den.


Efter att de har blivit bekräftade försvinner de från listan.

Regelverk

  • Om rapporterad starttid är före planerad starttid så är planerad knapp grön
  • Om rapporterad sluttid är före planerad sluttid så är planerad knapp gul
  • Enkelklicka på Lunchknappen för att öka värdet med 15 min., och dubbelklicka för att minska med 15 min. Ursprunglig tid kommer från skiftschemat.Ändring går ej göra om användaren är frånvarande.
  • Sortering. Överst i listan kommer arbetspass med någon avvikelse från det planerade. I övrigt sortering efter namn (Efternamn+Förnamn)
  • Långtryck på rapporterad start eller slut för att ändra med tidväljaren.. För användare som inte är planerade visas skiftschematiden i gult.
  • Om användaren är frånvarande så visas det i rött.
  • Enkelklicka på Frånvaro för att välja frånvarotyp. Det valda visas sedan till höger.
  • Långtryck på Frånvaro om den ska göras om till rapporterad tid som stämmer med planerad tid.
  • Gråa knappar visas för användare som förekommer på flera planerade arbetspass eller där pass fortfarande pågår.. Dessa måste redigeras eller godkännas i webb-gränssnittet. Deras uppgifter kan inte ändras eller bekräftas här.

 

Exempel