Mobil kvalitetsrapportering

You are here:
< Tillbaka

Peka på ”Starta oplanerat uppdrag” 

Peka på ”Checklista” 

Välj kund och peka på kundplatsen

Peka på kvalitetsmetoden som skall användas 

Välj lokaltyp för att kontrollera rum 

Formuläret med standardvärde kan se ut så här

Peka på ‘i’ för Info om kvalitetsnivåer för denna metod

Peka på i igen för att komma tillbaka till formuläret.

Fyll i kvalitetsvärden.

Enkelpeka på värdet för att öka det och dubbelpeka för att minska det.

Skriv in notering, t ex skräp på golv, fläckar på inventarier och liknande

Peka på ”Pennan” för att skriva rums-nr

Peka på kamera-symbolen för att ta ev. foto

  • Ta foto till kontroll (1-3 st)

Peka på knappen ”Klar” när kontrollen av rummet är färdig

Peka på ny lokal för att göra kontroll av nytt rum. 

När alla lokaler är kontrollerade peka på knappen ”Spara” istället för ny lokal