Mina orderuppdrag

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj funktionen Mina orderuppdrag i menyn.

I orderlistan kommer planerade och delvis planerade arbetsorder att synas. Här visas de som är aktuella för dagen.

Du kan flytta dig fram eller tillbaka i dagarna genom att peka på -1 dag eller +1 dag.

För att gå till en uppdrag så pekar du på raden för denna.

  

Starta orderuppdrag

Peka på raden för den order som du vill starta. Nu visas information om orderuppdraget.

Informationen som visas är bl.a. ordernamn, kundnamn, adressinformation, starttid, omfattning, typ av aktivitet, instruktion för ordern och eventuellt även instruktion för uppdraget.

Vid ordernamnet kan en eller flera symboler visas. T ex en bil, vilket indikerar att det krävs bil för att utföra uppdraget.

Peka på knappen Bilagor om du vill se de bilagor som eventuellt är knutna till ordern. Om det är flera bilagor så får du upp en lista där du kan välja vilken bilaga du vill se. En bilaga kan ha alla format som telefonen kan visa.

Peka på knappen Vägbeskrivning om du vill veta lämplig väg till adressen från där du befinner dig. För att denna information ska visas krävs det att koordinater för adressen är lagrade i kundregistret.

Om du väljer att markera Checklista så kommer du direkt till aktivitetslistan och avslutar leveransen genom att fylla i den. Se avsnittet Avsluta orderuppdrag.

Peka på Starta för manuell start eller peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen för att påbörja uppdraget.

Om NFC-etikett används är det viktigt att det är en etikett som är kopplad till avistaplatsen/avistaplatserna angivna i ordern.

För att indikera att minst en order är pågående så har fyrkanten på raden för Mina orderuppdrag blivit grön på huvudmenyn.

Avsluta orderuppdrag

Genom att peka på Mina orderuppdrag i huvudmenyn så ser du att den påbörjade ordern är Pågående. Peka på orderraden för att se detaljer och eventuellt avsluta ordern.

   

Om du vill avsluta kan du göra det genom att peka på Avsluta i skärmens nederkant eller genom att peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen.

Om NFC-etikett används är det viktigt att det är en etikett som är kopplad till avistaplatsen/avistaplatserna angivna i ordern.

Du kan också väja att backa till listan genom att peka på tillbakapilen <<.

Du kan Avvisa ordern om den inte kan utföras. Förutsatt att du har den behörigheten.

Väljer du att Avsluta så får du möjlighet att välja aktiviteter samt skriva memo för de aktiviteter som ger den möjligheten.

Orderaktiviteter och aktiviteter kopplade till roll

De aktiviteter som är kopplade till ordern visas överst. Det kan finnas aktiviteter kopplade till din roll utöver de som finns i ordern, de visas då sist i listan förutsatt att de är av samma typ som de aktiviteter som finns bland orderaktiviteterna.

Om exempelvis en egen kvalitetsmetod finns angiven som enda aktivitet i en order, så visas inte andra typer av aktiviteter även om de finns kopplade till din roll.

Aktiviteter som måste rapporteras för sig

I vissa fall kan en aktivitet inte kombineras med andra aktiviteter, vilket oftast beror på att de ska rapporteras till ett integrerat system.

Markera aktivitet genom att peka på fyrkanten till höger så att den blir grön.

Peka på aktivitetsnamnet för att eventuellt skriva in memo eller annan uppgift för aktiviteten.

Skriv in memot och avsluta skrivbordsläge.

Peka på Kamera-symbolen om du vill ta en bild eller hämta den från sparade bilder i galleriet.

Peka på Spara för att ladda upp registreringen i systemet.

Färgkodning

Leveranserna i orderlistan kan ha följande status vilket visas med följande bakgrundsfärger, och ibland även en grön eller violett kant.

Exempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökning

Det finns en tjänst som tillåter sökning i orderlistan.

Peka på förstoringsglaset i nedre högra hörnet. Skriv in texten i sökfältet.

         

När du vill nollställa sökningen, för att se alla order igen, så nuddar du krysset till höger på sökfältet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa sätt att avsluta orderleveranser

Alternativa sätt att avsluta orderleveranser