Mina orderuppdrag

Senast uppdaterad augusti 23, 2018
You are here:
< Tillbaka

Mina orderuppdrag

Välj funktionen Mina orderuppdrag i menyn.

I orderlistan kommer planerade och delvis planerade arbetsorder att synas. Här visas de som är aktuella för dagen.

Du kan flytta dig fram eller tillbaka i dagarna genom att peka på -1 dag eller +1 dag.

För att gå till en uppdrag så pekar du på raden för denna.

  

Uppgifter synliga i listan

Vad man ser i orderlistan kan variera beroende på det arbetspass som man startat eller ej.

Planerat och startat arbetspass

Leveranser under innevarande dygn

Samt även:

  • Leveranser efter föregående arbretspass
  • Leveranser före nästkommande arbetspass
Oplanerat startat arbetspass

Leveranser från start av arbetspass + 24h

Om man väljer att starta en uppgift från en annan dag får man svara på en fråga om det är vad man vill. På samma sätt som när man stegat framåt eller bakåt i tiden och väljer ett uppdrag.

Inget startat arbetspass

Leveranser under innevarande dygn

Starta orderuppdrag

Peka på raden för den order som du vill starta. Nu visas information om orderuppdraget.

Informationen som visas är bl.a. ordernamn, kundnamn, adressinformation, starttid, omfattning, typ av aktivitet, instruktion för ordern och eventuellt även instruktion för uppdraget.

Vid ordernamnet kan en eller flera symboler visas. T ex en bil, vilket indikerar att det krävs bil för att utföra uppdraget.

Peka på knappen Bilagor om du vill se de bilagor som eventuellt är knutna till ordern. Om det är flera bilagor så får du upp en lista där du kan välja vilken bilaga du vill se. En bilaga kan ha alla format som telefonen kan visa.

Peka på knappen Vägbeskrivning om du vill veta lämplig väg till adressen från där du befinner dig. För att denna information ska visas krävs det att koordinater för adressen är lagrade i kundregistret.

Om du väljer att markera Checklista så kommer du direkt till aktivitetslistan och avslutar leveransen genom att fylla i den. Se avsnittet Avsluta orderuppdrag.

Peka på Starta för manuell start eller peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen för att påbörja uppdraget.

För att indikera att minst en order är pågående så har fyrkanten på raden för Mina orderuppdrag blivit grön på huvudmenyn.

Avsluta orderuppdrag

Genom att peka på Mina orderuppdrag i huvudmenyn så ser du att den påbörjade ordern är Pågående. Peka på orderraden för att se detaljer och eventuellt avsluta ordern.

   

Om du vill avsluta kan du göra det genom att peka på Avsluta i skärmens nederkant eller genom att peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen.

Du kan också väja att backa till listan genom att peka på tillbakapilen <<.

Du kan Avvisa ordern om den inte kan utföras.

Väljer du att Avsluta så får du möjlighet att välja aktiviteter samt skriva memo för de aktiviteter som ger den möjligheten.

Överst visas Orderaktiviteter som är de som förväntas bli utförda för ordern, och därefter Övriga aktiviteter som utföraren har behörighet till.

Markera aktivitet genom att peka på fyrkanten till höger så att den blir grön.

Peka på aktivitetsnamnet för att eventuellt skriva in memo eller annan uppgift för aktiviteten.

Skriv in memot och avsluta skrivbordsläge.

Peka på Kamera-symbolen om du vill ta en bild. Du kan bifoga upp till tre bilder.

Peka på Galleri-symbolen om du vill hämta en bild från galleriet i telefonen.

Peka på Spara för att ladda upp registreringen i systemet.

Färgkodning

Leveranserna i orderlistan kan ha följande status vilket visas med följande bakgrundsfärger, och ibland även en grön eller violett kant.

Status Färgnamn Färg
Planerad Vit
Pågående Vit med grön kant
Ändrad Blå
Ändrad och pågående Blå med grön kant
Ändrad och ej startad i tid

Kräver extra tjänst för att ses

Blå med violett kant
Avslutad Grön
Inställd/Ej utförd

Kräver extra tjänst för att ses

Röd
Avvisad vid dörr Rosa/Gammelrosa
Ej startad i tid

Kräver extra tjänst för att ses

Violett/Shockrosa
Oplanerat uppdrag/kontrakt som utförts

Kräver extra tjänster för att ses

Gul
Avslutad, men data ej inskickat till serrver Orange

Exempel: