Min sida

Senast uppdaterad november 08, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Min sida innehåller genvägar till rapporter. Dessa skapar du själv, enligt instruktion nedan. Urvalet av data är baserat på valda sökkriterier och filtreringar när genvägen skapades.

Min sida har en matris med 5×5 möjliga genvägar som är direkt synliga. Du kan skapa fler genvägar än så, vilka du hittar genom att skrolla fram dem med skrollisten till höger i fältet för genvägarna.

Sidan med genvägar kan exempelvis se ut så här:

En rapport kan avse en relativ tidsperiod såsom aktuell vecka, föregående månad etc. Den kan också avse en specifik tidsperiod om denna valts med Anpassad tidsperiod.

Symbolen på respektive genväg visar om genvägen leder till en graf respektive en tabell med data. Klicka på genvägen för att direkt komma till den uppsättning filtrerade data som den motsvarar.

Skapa och redigera genvägar

Nederst i tabellvyn för rapporter finns knappar för att lägga till en ny rapport och för att se en lista över befintliga rapport-genvägar. I rapportlistan kan man ta bort eller ändra befintliga rapportgenvägar.

Se beskrivning nedan för de olika alternativen.

I tabellrapporter:

I diagram:

Även genvägar till urval i Pivot-datatabeller går att spara på Min sida.

Spara rapport

Spara rapport med de sökkriterier och filter som du valt i en rapportvy.

Ge genvägen ett namn, bestäm om den ska vara synlig bara för dig (privat) eller för fler (delad). Om den ska vara synlig för fler så kan du ange för vilka organisationsenheter som genvägen ska vara tillgänglig för.

Ange tidsperiod för genvägens tillgänglighet. Standard är från dagens datum – tills vidare.

Se rapportlista

I rapportlistan kan du se vilka genvägar som är upplagda och som du har behörighet till. Du kan där ta bort, ändra eller visa vald rapport.

Från min sida
Genom att klicka på knappen
Rapportlista ser du alla genvägar som finns upplagda för panelen i en lista. Knappen finns längst ner till vänster i fönstret.

Från en rapport

Knappen Rapportlista inifrån en vald rapportvy visar de genvägar som finns upplagda för vald rapporttyp.

Knappen finns längst ner till vänster i rapportvyn om det är en tabell och uppe till höger i fönstret om det är en graf.