Medarbetare i tjänst

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Peka på Medarbetare i tjänst

Du får i denna funktion upp en lista med inloggade Medarbetare som tillhör

  • samma organisationsenhet som du
  • överordnade organisationsenheter
  • underordnade organisationsenheter

Medarbetare i tjänst visar det senaste man gjort av

  • Logga in
  • Starta uppdrag
  • Avsluta uppdrag

Om en medarbetare loggar ut och loggar in igen så visas inloggning samt eventuellt pågående uppdrag

OBS! Påbörjade eller avslutade arbetspass syns däremot inte i Medarbetare i tjänst.

Information om medarbetare i tjänst

1. I detta exempel är en medarbetare, Patrik Kvist, inloggad. Ingen leverans startad.

2. I detta exempel har Patrik Kvist slutat en leverans till Olles fixarverkstad, och Gustav Kvist har startat en leverans hos Butiken på Breda gatan 3.

Ring till medarbetare

Peka på raden med den medarbetares namn som du vill ringa till.

Appen visar då telefonnumret till medarbetren och du kan ringa denne om du vill

 

Ta reda på eget telefonnummer

*116# ring

 

Behörighetsfråga

Om appen efter installationen inte tidigare använts för att ringa med så får du först upp en fråga om du tillåter det. Det är en funktion i Android som ställer frågan.