Logga in i mobila appen

You are here:
< Tillbaka

Starta appen

Peka på ikonen för Avista Time. I exemplet nbedanför pilen.

Första gången appen startas

Om det är första gången du startar appen så får du denna fråga. Svara med Tilåt.

Inloggning

Sidan för inloggning ser ut så här

Logga in med användarnamn och lösenord

Skriv in ditt användarnamn i det övre fältet, och lösenordet i det nedre fältet:Peka på Login.

Om du tillhör fler än en organisation inom företaget så ombeds du välja vilken organisation som inloggningen ska gälla för.

Se även https://avistatime.com/knowledge-base/alternativa-organisationer-vid-inloggning/

Logga in med ID-bricka eller kort

Att logga in med ID-bricka eller kort kan endast göras på telefoner med NFC-läsare.

Logga in med hjälp av en ID-bricka. Nudda med ID-Brickan mot NFC-läsaren på telefonen när du ser appens inloggningssida.

NFC-läsaren sitter oftast på baksidan av telefonen, men kan sitta på framsidan.

Telefonen vibrerar och du kommer in i appen till menyn.

Om du tillhör fler än en organisation inom företaget så ombeds du välja vilken organisation som inloggningen ska gälla för.

Se även https://avistatime.com/knowledge-base/alternativa-organisationer-vid-inloggning/

Menysidan

Ditt namn och företagsnamn står i det övre blå fältet.

Vilka funktioner du ser beror på dina behörigheter.

Se övriga artiklar för en beskrivning av de olika funktionerna.

Utloggning

Peka först på Logga ut i nedre panelen och därefter på Logga ut igen på den sida ssom då visas.