Lägga upp oplanerade kontrakt

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Förutsättningar:

  • Kunden måste ha minst en Avistaplats
  • För att kunden och dennes kontrakt ska kunna ses och väljas i mobiltelefonen så måste kunden ha minst en avistaplats.

 

Skapa kontrakt för kunden och ange aktivitetstyp

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Skapa ett kontrakt för kunden. Markera kunden och klicka på Nytt kontrakt i menyn.

Ange på fliken Grundinformation kontraktets namn, beviljade timmar och för vilken tidsperiod kontraktet gäller.

Ange aktivitetsgrupp som anger vilka aktiviteter som ingår i kontraktet. Om inte aktivitetsgruppen finns så behöver den skapas och därefter läggas till kontraktet.

Välj organisation på fliken Koppla till en organisation.

Ange eventuell kontaktperson på fliken Kontaktuppgifter.

Spara

Koppla Aktivitetsgrupp till Aktiviteter

Koppla Aktivitetstyp till Aktiviteter som ska ingå.

Gå till Inställningar -> Aktivitetsgrupper

Markera aktivitetsgruppen i listan. Klicka på knappen Koppla aktiviteter

Markera de aktiviteter som ska ingå i aktivitetsgruppen

Spara genom att klicka på Välj

Koppla aktiviteter till roller

Gå till Inställningar -> Aktiviteter i menyn.

Markera varje aktivitet och klicka på Koppla roller för att koppla den till de roller utförarna har. Upprepa för alla aktiviteter som ingår i aktivitetstypen.