Lägg till skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Individuellt fast schema

Ett individuellt schema är lämpligt för de medarbetare som har fasta arbetstider och där kunduppdragen är återkommande.

Arbetstiden kan vara hela eller en del av schematiden.

Medarbetaren grundbemannas på schemat om man vet att denne för det mesta ska gå på det schemats tider och uppdrag. Tillfälliga ändringar kan göras i Daglig planering.

Lägg upp schemat

Gå till Planering → Skiftscheman i menyn.

Välj Nytt schema i menyn.

Grundinformation

Ange namn (Förslagsvis medarbetarens namn), vilken organisationsenhet medarbetaren tillhör, tidsintervall schemat ska gälla. Startdatum bör bara på en måndag.

Som standard är schemat avsett för en rad och en medarbetare, ett arbetspass och en veckas längd.

  • Flera rader kan läggas upp, men det behövs inte i ett individuellt schema.
  • Ett eller två arbetspass per dag gör bra att lägga upp när schemat skapas.
  • Vill man ha schema för flera veckor så anger man det vid bemanningen av schemat. Se avsnitt Bemanna schemat nedan.

Fyll i tider

Schemats tider kan vara de som också ska vara medarbetarens arbetstider. Lägg in tiden i formatet hh:mm.

Lunch kan anges antingen i tidslängd eller med starttid och sluttid. Tiden fylls i enligt firmatet hh:mm. I exemplet nedan visas båda möjligheterna.

Färdsätt

En symbol bredvid schemaraden indikerar förväntat färdsätt. Klicka på symbolen för att ändra. Utelämna om det inte är känt hur medarbetaren kommer att göra.

Två skift samma dag

Schemat ger möjlighet till två arbetspass samma dag genom att bocka för 2 skift samma dag. Exemplet nedan visar de två första dagarna i veckan.

Spara

Andra guider om Skiftschema

Ändra skiftschema