Lägg till skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Individuellt fast schema

Ett individuellt schema är lämpligt för de medarbetare som har fasta arbetstider och där kunduppdragen är återkommande.

Arbetstiden kan vara hela eller en del av schematiden.

Medarbetaren grundbemannas på schemat om man vet att denne för det mesta ska gå på det schemats tider och uppdrag. Tillfälliga ändringar kan göras i Daglig planering.

Lägg upp schemat

Gå till Planering → Skiftscheman i menyn.

Välj Nytt schema i menyn.

Grundinformation

Ange namn (Förslagsvis medarbetarens namn), vilken organisationsenhet medarbetaren tillhör, tidsintervall schemat ska gälla. Startdatum bör bara på en måndag.

Som standard är schemat avsett för en rad och en medarbetare, ett arbetspass och en veckas längd.

  • Flera rader kan läggas upp, men det behövs inte i ett individuellt schema.
  • Ett eller två arbetspass per dag gör bra att lägga upp när schemat skapas.
  • Vill man ha schema för flera veckor så anger man det vid bemanningen av schemat. Se avsnitt Bemanna schemat nedan.

Fyll i tider

Schemats tider kan vara de som också ska vara medarbetarens arbetstider. Lägg in tiden i formatet hh:mm.

Lunch kan anges antingen i tidslängd eller med starttid och sluttid. Tiden fylls i enligt firmatet hh:mm. I exemplet nedan visas båda möjligheterna.

Färdsätt

En symbol bredvid schemaraden indikerar förväntat färdsätt. Klicka på symbolen för att ändra. Utelämna om det inte är känt hur medarbetaren kommer att göra.

Två skift samma dag

Schemat ger möjlighet till två arbetspass samma dag genom att bocka för 2 skift samma dag. Exemplet nedan visar de två första dagarna i veckan.

Spara

Bemanna schemat

Välj Medarbetare i menyn för att grundbemanna schemat.

Dra med muspekarens hjälp upp medarbetaren från listan i nedre vänstra hörnet av fönstret, och släpp på den rad du vill bemanna i schemat. Du får då en fråga om under vilken tid det ska gälla. Besvara det och Spara.

Här kan du välja om schemat ska vara veckoschema eller flerveckorsschema  genom att ange Antal veckor före upprepning. Om du väljer flera veckor så stega fram en vecka i taget och ange de tider som gäller för veckorna efter den första veckan.

Spara och Stäng

Bemanningen går att ändra i den dagliga planeringen om du så vill.

Gemensamt fast schema

Ett gemensamt fast schema kan läggas upp på två sätt

  • Flera rader, där varje medarbetare har sin egen rad och egna tider. Det alternativet är bra om schemat har uppdrag inom ett område som ska kunna omfördelas i daglig planering.
  • Flera medarbetare delar rad och tider. Det alternativet är bra om man ska kunna se och ta samma uppdrag under dagen.

Rullande schema

Flerveckorsschema kallas ofta rullande, men här avses scheman där medarbetarna byter rader för varje vecka som går. Se beskrivning under avsnittet om Bemanning nedan.

Lägg upp schema med rullande rader

Gå till Planering → Skiftscheman i menyn.

Välj Nytt schema i menyn.

Ange namn på schemat, antal rader, namn och på raderna, markera att det ska vara Rullande, vilken organisationsenhet det tillhör, Startdatum och Slutdatum schemat ska gälla. Startdatum bör vara på en måndag.

Bemanning

Dra med muspekarens hjälp upp medarbetaren från listan i nedre vänstra hörnet av fönstret, och släpp på den rad du vill bemanna i schemat. Du får då en fråga om vilken tidsperiod det ska gälla. Besvara det och Spara.

Medarbetarna flyttas i ett rullande schema ned ett steg och den som var sist i ordningen kommer först. Respektive rad behåller sina tider.

Upprepning sker efter det antal veckor som det finns rader.

Vecka 1

Den ursprungliga ordningen enligt bemanningen.

Rad Vit: Roger

Rad Svart: Egon

Rad Gul: John

Rad Röd: Ulla

Rad Blå: Anna

Vecka 2

Alla flyttas ned ett steg utom Anna som nu kommer på första raden.

Rad Vit: Anna

Rad Svart: Roger

Rad Gul: Egon

Rad Röd: John

Rad Blå: Ulla

Vecka 3

Alla flyttas ned ett steg utom Ulla som nu kommer på första raden.

Rad Vit: Ulla

Rad Svart: Anna

Rad Gul: Roger

Rad Röd: Egon

Rad Blå: John

Och så vidare.

Andra guider om Skiftschema

Ändra skiftschema