Kundinloggning

You are here:
< Tillbaka

Rapporter på Min sida

På min sida kan man visa rapporter med förvalda insällningar. För den organisation och utförare som till exempel en rektor har behörighet att se. Man kan också bestämma vilka kolumner som ska visas.

Det kan t ex finnas två arbetstidsrapporter upplagda

  • Aktuell månad (Närvaro)
  • Föregående månad (Närvaro)

Klicka på den rapport som du vill se.

Vad som behöver göras

Lägg upp rollen Kund

Gå till Inställningar -> Roller

Klicka på Ny roll

Skriv in namn och eventuell beskrivning. Spara.

 

Klicka på knappen Tjänster

Markera dessa tjänster för rollen:

Spara

Lägg upp användare

Gå till Användare -> Alla Användare

Klicka på Ny användare

Grundinformation:
Ange namn etc som krävs

Behörigheter:

Ange organisation som kunden ska ha tillgång till, rollen Kund, och eventuellt begränsning till objekt.

t ex Org. Avistaplats och namnet på avistaplatsen.

(Fler varianter på begränsning i behörigheterna finns.)

Klicka på plustecknet för att lägga till behörigheen

 

Användarkonto

Ange inloggningsnamn och lösenord.

Klicka på Spara

Lägg upp rapport på Min sida

Gå till Användare -> Arbetspassuppföljning

Välj ut t ex Aktuell månad som tidsperiod.

Klicka på Hämta.

Markera Status för de arbetstider som ska visas.

Välj vilka kolumner som ska visas

Klicka på symbolen längst till vänster i nedre aknten av fönstret, så får du upp en lista där du kan markera/avmarkera kolumner för visning.

Spara rapporten genom att klicka på molnet med uppåtpilen.