Kunder

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm Hur man lägger till en ny kund

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

I den tabell som visas finns många kolumner  som gör det möjligt att filtrera och hitta kunder/kontrakt med visst namn eller egenskaper.

Ny kund

Grundinformation

Personnummer kan anges i formatet ååååmmddxxxx för en privatkund

Om du har angett personnummer så kan du med knappen Hämta kund hämta personliga data från ett offentligt register. OBS! Detta är en tilläggstjänst som inte ingår som standard.

Uppgifter som fylls i automatiskt är

  • Förnamn och efternamn
  • Adress och koordinater för bostadsadressen
  • Kontaktuppgifter med telefonnr

På fliken Grundinformation är Förnamn och/eller Efternamn obligatoriska. Övriga är frivilliga.

Avistaplatsinformation

I nedre delen av formuläret kan du fylla i adressuppgifter och andra uppgifter som hör till kundens primära avistaplats.

Vill du ange fler avistaplatser så måste det ske efter att kunden är registrerad.

Genom att fylla i fältet för Uppdragsadress så blir även andra fält nedanför redigerbara.

  • För att registrera en avistaplats-etikett välj NFC som Sensorteknik och skriv in ID-numret i fältet NFC
  • En nyckel-etikett registreras med sitt ID-nummer i fältet Nyckel NFC-etikett

Vill du ange fler etiketter så måste det ske efter att kunden är registrerad.

Se t ex guiden Registrera nycklar på kund

Giltighetstid

Skrolla ner för att eventuellt sätta giltighetstid för kunden. Startdatum blir som standard dagens datum, och Slutdatum är som standard Pågående.

Koppla till en organisation

På fliken Koppla till en organisation måste minst en organisationsenhet vara markerad for kunden. Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt.

Egenskaper

Fliken Egenskaper används för närvarande inte.

Dokument

Denna flik finns med om Dokument ingår i dina behörigheter

Det går också här att lägga till eller ta bort dokument.

De som är kopplade till kunden är markerade med en bock till vänster.

Kontaktuppgifter

Fliken Kontaktuppgifter ger möjlighet att lägga till en eller flera kontaktpersoner, med olika kontaktkanaler såsom adress, e-post och telefon.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt.

Se beskrivning av kontaktboken Kontaktboken

Finns kontakten i listan, så klicka på (penna) kontakt, eller gör förändringar på den framsökta raden.

​Fyll i formuläret och Spara

​Du kommer då tillbaka till fliken med kontaktinformation

Bocka för kontakten om den ska vara kopplad till denna kund.

Kontaktroll kan vara Huvudkontakt, Aviseringsmottagare eller Webbenkätmottagare. Samma kontakt kan ha flera kontaktroller. Klicka på fältet för att välja kontaktroller.

Spara

Visa eller ändra kund

Visa eller ändra kund

Markera kund i vyn över kunder och klicka sedan på Ändra kund i menyn.

Du får då upp samma dialogruta som när ny kund lades till, med skillnaden att uppgifter är ifyllda för den existerande kunden. Du kan i denna dialog se eller ändra registrerade uppgifter om kunden.

Kundens startdatum får inte vara senare än första kontraktets startdatum.

Koppla till en organisation

På fliken Koppla till en organisation måste minst en organisationsenhet vara markerad for kunden. Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt.

Byte av organisation

Om man ska byta kundens organisationstillhörighet så måste även kontrakt och scheman som kundens order ligger på få motsvarande organisationstillhörighet .

Egenskaper

Fliken Egenskaper används för närvarande inte.

Kontaktuppgifter

Fliken Kontaktuppgifter ger möjlighet att lägga till en eller flera kontaktpersoner, med olika kontaktkanaler såsom adress, e-post och telefon.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt.

Se beskrivning av kontaktboken Kontaktboken

Finns kontakten i listan, så klicka på (penna) kontakt, eller gör förändringar på den framsökta raden.

​Fyll i formuläret och Spara

​Du kommer då tillbaka till fliken med kontaktinformation

Bocka för kontakten om den ska vara kopplad till denna kund.

Kontaktroll kan vara Huvudkontakt, Aviseringsmottagare och Webbenkätmottagare. Samma kontakt kan ha flera kontaktroller. Klicka på fältet för att välja kontaktroller.

Spara

Avsluta kund

Markera den kund du vill ta bort/inaktivera i tabellen med kunder och klicka sedan på Avsluta kund (soptunna) i menyn.

Dialogrutan som öppnas ser lite olika ut beroende på om kunden kan tas bort eller inaktiveras.

Borttag av kund

Om kunden kan tas bort visas denna dialog:

Inaktivering av kund

Om kunden är aktiv i systemet, med tillhörande order eller liknande, går det inte att ta bort kunden. Kunden kan då istället inaktiveras från angivet datum.

Eventuella kontrakt och pågående order inaktiveras också.

Avistaplatser tillhörande kund inaktiveras.

Om det finns planerade ordrar i framtiden så tas de inte bort utan systemet föreslår ett avslutsdatum för kunden med hänsyn till dessa ordrar som finns i framtiden. Vill man inte acceptera ett framtida datum så måste man manuellt ta bort dessa framtida ordrar innan man avslutar kunden.

Avslutsdatum bakåt i tiden går inte., utan tidigaste avslutsdatum är idag.