Kunder – Förnya beställning

Senast uppdaterad november 20, 2018
You are here:
< Tillbaka

Förnya Beställning

När en ny beställning kommer in för en kund är det viktigt både för integrationen och för fakturaunderlaget att den gamla beställningen avslutas och ersätts med den nya.

Så här gör man i Avista för att avsluta en beställning och ersätta den med en ny.

Gå till Kunder -> Alla kunder

  • Sök fram och markera befintlig beställning (kontrakt) i kundlistan.
  • Klicka på knappen Förnya.
  • Ange från vilket datum den nya beställningen ska börja gälla och välj Spara.

Befintlig beställning inklusive samtliga order i beställning avslutas nu dagen innan den nya beställningen ska börja gälla.

En ny beställning skapas med exakt samma innehåll och order som den avslutade beställningen. Den nya beställningen börjar gälla dagen efter att befintlig beställning har avslutats.

  • Kontrollera att den nya beställningen ser korrekt ut och att den gamla beställningen och alla dess order har avslutats korrekt.
  • Lägg in alla förändringar i den nya beställningen. Glöm INTE att ändra beställningsnumret.