Koppla Tag-ID

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm Koppla Tag-ID

Tjänster

Starta funktionen

Starta funktionen i mobilens meny genom att peka på Koppla Tag-ID

Skanna

OBS! Beroende på din roll kan du ha behörighet att endast läsa Tag-ID, eller behörighet att även koppla det till Avistaplats, Nyckel eller Användare.

Skanna NFC-tag

Skanna en NFC-tag genom att lägga den mot telefonens NFC-läsare, vanligen på telefonens baksida.

Observera att inte alla telefoner har en NFC-läsare, så kontrollera om du är osäker att telefonen har en NFC-läsare och att den är aktiverad.

Skanna QR-kod

Peka på knappen för att skanna en QR-kod. Kameran aktiveras och du kan skanna in koden.

Koppla Tag-ID

Tag-ID visas när taggen har skannats.

Om det redan finns en koppling visas den. För att ta bort en koppling behöver du gå in på webben.

Om den inte redan är kopplad så ges alternativ att koppla den

Koppla t ex till Användare

Välj Användare och peka på Klar

Byta eller lägga till Tag-ID

Om en användare redan har en tag-ID kopplad till sig kan du välja att antingn byta ut den mot den nya, eller lägga till den nya.

I exemplet nedan har den extra taggen lagts till:

Tags: