Koppla aviseringsmeddelande till Utvärdering

You are here:
< Tillbaka

Koppling

Inställningar -> Aktiviteter

Aktivering av avisering görs för Utvärdering i aktivitetslistan på motsvarande sätt som för andra aktiviteter.

Skillnaden är att meddelande Utvärdering används.

En utvärdering kan bestå av enkäter och lokalbaserade kvalitetsmetoder

En Utvärdering kan som andra aktiviteter vara del av en order eller göras för en oplanerad order.