Koppla aviseringsmeddelande till orderuppdrag

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Generell koppling av alla ordrar för en kund eller kunds kontrakt

Klicka på kuvertet till höger om kunden/Kontraktet i tabellen för att koppla en avisering till den. Den får då effekt för alla ordrar utförda för kunden/kontraktet under giltighetstiden.

Koppling av en order för en kund

Markera kund eller kunds kontrakt och klicka sedan på knappen Orderlista.

Markera order och klicka på knappen Visa order

Klicka på det kuvert till höger om leveransen som ska ha en avisering.

Välj meddelande

Du får nu ett en vy med eventuellt kopplade meddelanden. Du kan ändra eller ta bort.

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion

Välj det meddelande i listan du vill koppla till ordern. Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma orderleverans.

Välj mottagare

Klicka sedan på fliken Välj mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar.

Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerade telefonnummer eller e-postadress. Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Serviceutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Gul markering betyder att alternativet är valt.

Rapporter

Klicka sedan på fliken Rapporter. Där ser du vilka rapporter som är förvalda att skickas med som bilagor tillsammans med det valda meddelandet. Du kan göra andra val för just denna händelse.

Välj Spara