Koppla aviseringsmeddelande till Lokalbaserad egen kvalitetsmetod

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj Inställningar -> Aktiviteter

Lokalbaserade egna kvalitetsmetoder finns i samma lista som enskilda aktiviteter.

Klicka på kuvertet till höger om kvalitetsmetoden som ett meddelandet ska kopplas till.

Välj meddelande

Du får nu ett en vy med eventuellt kopplade meddelanden. Du kan ändra eller ta bort.

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard. Meddelandena måste vara skapade för lokalbaserad egen kvalitetsmetod.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion.

Välj mottagare

Välj fliken Mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar. Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerat telefonnummer eller e-postadress. Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

OBS! att valda statiska mottagare får meddelande när inspektionen utförts oavsett för vilken kund eller av vilken utförare. De ska därför väljas med omsorg.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Arbetsutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Rapporter

Flera olika rapporter går att välja. Några kan vara förvalda som standard för det meddelande som du använder, men du kan ändra det vid koppliungen till den specifika metoden.

Möjliga rapporter för Lokalbaserad egen kvalitetsmetod:

Välj Spara