Koppla aviseringsmeddelande till INSTA & Hygien

You are here:
< Tillbaka

Aviseringar för alla ordrar under kund eller kontrakt

Detta är den mest generella aviseringsmetoden.

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Klicka på kuvertet till höger om kunden/Kontraktet i tabellen för att koppla en avisering till den. Den får då effekt för alla inspektioner utförda för kunden/kontraktet under giltighetstiden.

Avisering av orderleverans i daglig planering

Välj PlaneringDaglig planering i menyn. Klicka på den INSTA-inspektion på en schemarad som du vill koppla en avisering till. Du får då upp detaljer om inspektionen. Klicka på Ändra order.

Detta har effekt för endast den valda inspektionen.

Avisering av orderleverans i orderlistan

Gå till Kunder

Markera en kunds INSTA & Hygien kontrakt och välj Orderlista.

Markera order och välj Visa order.

Klicka på kuvertet till höger om inspektionen för att koppla en avisering till den.

Om en inspektion redan har en avisering kopplad till sig så har kuvertet vid dess sida ett brev nedstucket i sig.

Detta har effekt för endast valda inspektioner.

Välj meddelande

När du klickar på kuvertsymbolen får du upp en lista med tillgängliga meddelanden för INSTA/Hygien-inspektioner.

Du får nu ett en vy med eventuellt kopplade meddelanden. Du kan ändra eller ta bort.

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion

Välj mottagare

Välj fliken Mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar. Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerat telefonnummer eller e-postadress. Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Mottagare inom den röda ramen är exempel på statiska mottagare, medan de nedanför är dynamiska mottagare.

Rapporter

Klicka sedan på fliken Rapporter. Där ser du vilka rapporter som är förvalda att skickas med som bilagor tillsammans med det valda meddelandet. Du kan göra andra val för just denna händelse.

Observera att vilka rapporter som finns tillgängliga beror på vald Regel  för meddelandet. Dvs om det ska skickas vid Start, Avslut etc.

Välj Spara