Koppla aviseringsmeddelande till Enkät

You are here:
< Tillbaka

Koppling

Inställningar -> Aktiviteter

Aktivering av avisering görs för Enkät i aktivitetslistan på motsvarande sätt som för andra aktiviteter.

Skillnaden är att meddelanden för lokalbaserad kvalitetsmetod kan användas.

En Enkät kan som andra aktiviteter vara del av en order eller göras för en oplanerad order.