Koppla avisering till engångsorder skapad i mobilen

You are here:
< Tillbaka

Koppla avisering till engångsorder skapad i mobilen

Aviseringar kan skickas när en engångsorder skapad i mobilen blir godkänd eller avvisad av planeraren.

Ordern nås i den dagliga planeringen på en förvald schemarad i enlighet med den organisationsenhet som skaparen av ordern tillhör.

Inställning som krävs

Se Inställningar -> Organisationoch välj Mobil schemarad för den organisationsenhet skaparen av ordern tillhör

Godkänd order

Ordern ses som accepterad när den flyttas från den förvalda schemaraden till en rad med utförare som kan utföra ordern. Planeraren får då upp ett fönster för att välja meddelande och mottagare av aviseringen.

Mottagaren måste antingen ha en roll som mottagare eller vara markerad som mottagare i kontaktuppgifterna.

%Orderutföraren% är ett alternativ som bara finns i detta sammanhang.

Minst ett meddelande för dessa aviseringar måste finnas definierade under Inställningar → Aviseringar.

Avvisad order

Ordern anses som avvisad när leveransen av den ställs in. Planeraren får då upp ett fönster för att välja meddelande och mottagare av aviseringen.

För att kunna ta emot meddelandet måste medarbetaren antingen ha en roll som mottagare eller vara markerad som mottagare i kontaktuppgifterna.

%Orderutföraren% är ett alternativ som bara finns i detta sammanhang.