Koppla avisering till arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Koppla avisering till arbetspass

Gå till Användare → Alla användare i huvudmenyn.

Finns det redan en avisering kopplad till medarbetarens arbetspass så har kuvertet ett brev nedstucket i sig.

Klicka på ett kuvert bredvid den medarbetare du vill lägga till eller ändra aviseringar för.

Välj meddelande

Du får nu ett en vy med tillgängliga meddelanden för arbetspass.

Välj det meddelande i listan du vill koppla till arbetspasset, Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Välj mottagare

Klicka sedan på fliken Välj mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar.

Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerade telefonnummer eller e-postadress.

Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Serviceutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Gul markering betyder att alternativet är valt.

Rapporter

På fliken Rapporter visas vanligen de bilagor som man kan skicka med vid aviserringen. Inga bilagor går att välja för avisering av arbetspass.

Välj Spara