Koppla avisering till aktiviteterna Uppdrag, avvikelsehändelse eller Händelse

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Uppdrag är de mest förekommande aktiviteterna i både planerade och oplanerade Uppdrag.

Avvikelsehändelser används tillsammans med att hantera vald status för mätning med egna  kvalitetsmetoder.

Händelser används för att registrera incidenter i Händelserapportering för pågående planerade eller oplanerade uppdrag och kan bara användas i det sammanhanget.

Koppla avisering

Gå till Inställningar → Aktiviteter i huvudmenyn.

Finns det redan en avisering kopplad till aktiviteten så har kuvertet ett brev nedstucket i sig.

Klicka på ett kuvert bredvid den aktivitet du vill lägga till eller ändra aviseringar för.

Välj meddelandemall

Du får nu ett en vy med tillgängliga redan skapade meddelandemallar för aktiviteter.

Välj det meddelande i listan du vill koppla till aktiviteten, Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma aktivitet.

Välj mottagare

Klicka sedan på fliken Välj mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar.

Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerade telefonnummer eller e-postadress.

Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

OBS! att valda statiska mottagare får meddelande när aktiviteten utförts oavsett för vilken kund eller av vilken utförare. De ska därför väljas med omsorg.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Serviceutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Gul markering betyder att alternativet är valt.

Rapporter

Klicka sedan på fliken Rapporter. Där ser du vilka rapporter som är förvalda att skickas med som bilagor tillsammans med det valda meddelandet. Du kan göra andra val för just denna händelse.

Välj Spara