Koppla aktivitet till roller

You are here:
< Tillbaka

Koppla aktivitet till roller

Markera en aktivitet.

Välj menyalternativet Kopplade roller och markera de roller där aktiviteten ska vara tillgänglig.

Den kan sedan aktiveras för respektive användare eller anges vid skapandet av ordrar som ska utföras av användare med någon av dessa roller.

Välj sedan Spara.