Koppla aktivitet till medarbetare

You are here:
< Tillbaka

Koppla aktivitet till medarbetare

En aktivitet kan kopplas direkt till en användare, utan hänsyn till vilka roller denne har.

Välj Användare → Alla användare i huvudmenyn.

Markera aktuell användare i listan över användare, och välj Ändra användare i menyn.

Välj fliken Aktiviteter och markera där de aktiviteter som användaren ska ha tillgång till oavsett sina roller.

  • De aktiviteter som redan är markerade i grå ton har användaren redan tillgång till genom sina roller.
  • De aktiviteter som eventuellt inte kan markeras är de vars giltighetstid har gått ut.

Välj Spara när du är klar.