Koppla aktivitet till avistaplatser

You are here:
< Tillbaka

Koppla aktivitet till Avistaplatser

Aktiviteter kan kopplas till Avistaplatser så att de kan utföras på uppdrag utförda på dessa. Om aktiviteter har kopplats till en Avistaplats så visas ENDAST dessa aktiviteter för utförarna på den Avistaplatsen. Aktiviteterna MÅSTE också vara kopplad till utförarnas roll.

Markera aktivitet och klicka på knappen Koppla aktiviteter

Markera de avistaplatser som ska ha koppling till den valda aktiviteten och klicka på Välj.

OBS! Om en överordnad Avistaplats markeras så kommer aktiviteten indirekt vara tillgänglig för alla underordnade avistaplatser.